Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
αριθμός φύλλου 1 690
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ίδιοκτήτης, εκδότης, διευθυντής ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13
Τηλ & Fax 2332025918 Kv 6976700741 Email: neikerinau g mail.com. Συνδρομη 20 ευρω Εταρειες-ΝΠ 50 ευρω ΕΚΤυπωση Τυπογραφειο Γρηγορ δη
Τιμώμενη περιοχή η Ημαθία
στο 16ο Ευρυπαϊκό Συνέδριο
Γαστρονομίας και Οινολογίας
19 με 21 Οκτωβρίου στο "Ζάππειο", στο 2ο matia Quality
, Πιο κοντα στο φυσικό αέριο
Μεσα στονΟ υ ριοηπροκηρ αΒεροια Αλε ανδρεια Διερευν ταηδι απαγιαΝουσα μεσω του ΤΑΡ
Μουστον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει
σμώνγιατην ανάπτιξηδικτύωνφυσικού
αερίου συνολικού μήκους 1.215 χλμ σε
κεδονίας-Οράκης, της Κεντρικής Μακε
δονίας και της Στερεάς Ελλάδας, φέρ.
νοντας έτσι ένα βήμα πιο κοντά την καλυψη 18 πόλεων στις συγκεκριμένες περιοχές. Στις πόλεις αυτές περιλαμβάνονΓια την
yu)νισμός για την προμήθεια των υλικών
ένας διαγονισμόςγιατ0 project management, και ένας για τηνλεΥόμενη επιθε
διαδικασίες αναμένεται να ολοκληροθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του
2019. Έτσι το αργτερο από τον επόμε
νο Ιονιο θα εκινησει η κατασκευη των
δικτών, τα οπο α αναμένεται να ο -εκατ ευ
κληρωθούν μέσα σε μία 5ετία. Τα έργα θα
Τιμώμενη περιοχή θα είναι ηΗμαθία στο 16ο Ευράπαϊκό
Συνε ριο του Συμ ουλίου Αδελφοτητων αστρονομιας και
Οινολογιας 19 με 21 Οκτο ριου στο Ζαπτειο", ενώ παραλ
χλμ και 7 στα μών μέτρησης και ρύθμι
σης π εσης MP). Ο συνολικος πρ ουπολογισμος του εργου εκτιμαται σε 44,1
ση των δικτυών διανομής αερου προς
Σκυδρα Ε εσσα Αριδαια και Νάουσα
ΠΟ εις για τις οποεςΕΚ τον εται qmopκ με τη ατοντροφο σμότα κα
ταναλώσεων φυουού αερίου στους οιί ειδικό συνέδριο για τα τουριστικά
και δ ναου να χρηματοοου
και πολιτιστικαπροτερηματα και τις αστρονομικες δυνατοτητες της περιφερειακής μας ενότητας.
Σμαρωνα με τα όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Ένσης Ξενοδο ων Ημαθιας Δημητρης Μάντσιος στο πλαισιο της ειδι
κης συμαρων ας εκτός από την παρουσιαση και την ανα ορα της τιμώμενης περιοχης στις διάφορες εκδηλώσεις θα
τρα ματοποιηθουν και μια σειρα από ειδικες δρασεις μετα
υ των οπο ων ένα Ειδικό Συνδριο αφιερωμένο στην μα
eo, με τ ελ Ta τουριστικά και Πολιτιστικά προτερηματα
και οι αστρονομικς δυνατοτητες και τα συγκριτικαπλεονε
κτηματα της Ημαθιας την Παρασκευη 19 Οκτω ριου. Το
Συνδριο της Ημαθιας, θα ορνανωθει σε δύο ενο τες ο υλητον και παρουσιάσεων η 1η ενοτητα για τα τουριστικα και
πολιτιστικα χαρακτηριστικά και η 2η για το αστρονομικά),
Τις διάφορες δράσεις θα κληθούν να παρουσιάσουν αφενός
θεί κατά 48,5% από το Προγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
μέσω τωνΠΕΠ με ένα
ποσό της τά ης των 74,8 εκατ ενο για Σχετικά με τη σ δεση της Νάου σας με το
την υ οποηση τους η ΔΕΑΑ ε ειεπισης φυσικό αέριο, μεσω του Άστρου Σκιε ασφαλίσει δαν ο 48 εκατ ευρω από δρας που θα δημουρ ηθεί σημείο ε οτην Ευρωπαική Τραπε α ΕΕνδυσεων. δου του Τ , η ενημέρωση απο τη Ρ Α
Επισης κε α αια ους 14,5adT. ευρω μισυκή Αρχη Ενερ εας είνα ου: η ΡΑΕ
θα ειο ρει η ΑΕΠΑ ητρυση της ΑΕ Ααποτειλε επιστολή προς τον ΑΣΦΑ με
Λοιπης Ελλά ας. Στην περιπαση της την οποια τούΤ αναδιερευ ήσειτηδιΠεριφέρειας Κεντρικής Μακεδονιας νατότητα αναηηςειΑνης κατασκευής
προ λετεαι η κατασκευηδικοου χα κου εκμετάλλευσης τού σημείου ε όδου
μηλής πιεσης μηκοο remou 327 X μ του ΤΑΠ στο Άσπρο Σκύδρας προκε μ
δυ του μ σης π εσης μήκους Τερ που 9νου να καταστεί εφικτή π έον η ετ κυκαταναλωτ ς Αν η απάντηση eva
κη αυτό σημαίνει on βα et a wee η
διαδικασία για την τ oopo υση με φυακό afpoa yE00άρων autovno e ov
αφού τοπο και βο ε καιτου 0χρονα πχογιορο τημα στα ενερ ει
ακ eim usvopadea έχε δρομολο
Υηθείπρος υλοπουση και μάλισημο
σεευρευκουτομο χρονικό διάσημα
ονητήσεον και παρεμ aooo
επαγγελματιες και εκπροσωποι της Ένωσης Ξενοδοχων
Ενεργειες για το
αμενο αγροτικο
ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
θμόςΠ. ΤσουκαλάςΜ0,PhD του αθηνητές Πανεπιστηεισόδημα λόγω εμπάργκο
μίων και εμπειρογνυμοΊνες, ενώθα προσκληθεί ",
από τον Ενιαίο Σύλλογο Αγροτών Νάουσας
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΜΑΣΤΟΥ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Μετεκπαιδευθείς στη Γενεύη
Zoov τήσεις με τουο
Ημαθίας έχει αυτόν τον καιρό ο
σας, στην κατεύθυνση της προσπάπολιτική ηγεσία των
νααναφερθεί στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, και
θειας διεκδίκησης του χαμένου εγιον από τις φετινές καταστροφι
κές βροχοπτώσεις Ήδη έγιναν συναντήσεις με Φρόσω Καρασαρλίθαακολουθήσουν και με τους χρηστο Αντωνίου και Απόστολο ΒεσυΣτρογγυΑγίας Σοφίας 24-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
κτή συζητηση με το κοιανακοινωσει
την αγορά ενός συστήματος Σχισμοειδούς Λυχνίας Το σύ
μολογική Κλινική του Νοσοκομείου Νάουσας, έχει ήδη παΤο
τημαλ καιθαλο δο στις ρ ic201ο τη: On
BioanalySIS: et
τηςεποθεματολογραντελατο
ναι επίσης να γίνει ραντεβού με με
την ίδια θεματολογία και με τον υπουργό ΑΥΡοτικής Ανάπτυξης μέσα τον μήνα.
αυτό σύστημα,
οο υπάρχον ηλικίας 24 ετών. Είναι το βαnet
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ
οποιου ο γιατρος θα ερος ματ λμιάτρουμε τη or eea
MIN POBIO Or o
ζυμώνεται και ψήνεται κάθε μέρα
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑΣ
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
στον φουρνο μας
του κερατοειδούς, της κόρης της ίριδας του φακού, καθώς
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ειδικός
Hammersmith Hospital Imperial College, London
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex). Τεστ κόπωσης,
24ωρη καταγραφή πίεσης
Στελλα Ι. Αραμπατζή MD, M
προσχολικός έλεγχος, Προαθλητικός έλεΥχος.
Μετεκπαιδευθείσα στην Ελβετία, Λωζάνη
CHUV/Centre Hospitalier
ώρα και νέ
με αλεύρι. Ζέας
Τρώγεται και σκέτο!
Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ
: 09:00-13:30 καθημερι
Ιατρείο Αγγελοχωρίου
Ιατρείο Νάουσας
7:30-20.30 εκτός Τετάρτης
ΚΑΜΠΙΤΗ'33. ΝΑΟΥΣΑ . ΤΗΛ. 23320 29010
τηλ.2332020280 τηλ.2332047538
Πλ. Δημαρχίας 4, Νάουσα
Τηλ. 2332 0 20000 . Κιν. 6976 67 99 22