Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
1 1 εμπι
ελεύθερο
Οχτωβρίου
Αριθ. Φύλλου 5622
Τιμή Φύλ. : 0.15 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνη
BOATAIPOT
Εγκαινιάζεται με πλήθος εκδηλώσεων
το νεο κτιριο
της Κοβενταρείου Δημοτικής
Στις 10 Οκτωβρίου η τελετή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου
Σελίδα 11
Τελευταία ευκαιρία
Ξεκίνησε
ο οντιγριπικός
εμβολιασμός
Αυθαίρετα
με έκπτωση 20%
Σελίδα 13
Περιθώριο μέχρι
tis 8 Οκτωβρίου έχουν
nou επιθυμούν
με έκπυ0on 20% oto upos
του Προστίμου.
Οι ρυθμίσεις και
ο κατ' εξαίρεση διακανονισμος
Σελίδα 12
Παιδικό Πρωτάθλημα
Συνέδριο καινοτο.
μίας «Disrupt
Greece»
Σελίδα 16
ΕΠΣ Κοζάνης
HEOS The
Robot μας
την ομάδα Hy1η αγωνιστική της K16
ΑΠΟΨ ΕΙΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ! αλλαγή γηπέδου σε αγώνες
Σελίδα 24
Αρωμα εκλογών
και καταιγίδας
perion Robotics
από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας
Συνύπαρξη ανθρώπων
με ρομπότ, τεχνολογικά
εμφυτεύματα, ουπερφυσικές» μορφές τέχνης
και ένα νέο είδος «βελ
τιωμένου ανθρώπου».
Αυτό που μέχρι πρό.
σφατα ήταν το μέλλον
Η κυβέρνηση καταθέτει τον προϋπολογισμό του
2019 με δύο εκδοχές και μεπερικοτή των συνταξεων όπως έχει αποφασίσει αλλά και χωρίς τις περικοπές των συντάξεων όπως δηλαδή διέρρεαν τους
τελευταίους μήνες πολλά στελέχη της.
Αν αυτό γίνει αποδεκτό από τους Ευρωπαίους κά
νοντας τα "στραβά μάτια" προς χάριν της στήριξης
που παρέχουν στην κυβέρνηση Τσίπρα, θα το δούμε
τις επόμενες εβδομάδες
Μαζί με την αναβολή της περικοπής των συντά.
ξεων η κυβέρνηση σχεδιάζει να μοιράσει εκ νέου
τώρα είναι το mpov
Σελίδα 9