Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Οι χυμένες
OIITIIMEEATHE EYPONAIKH
ΙΣΤΟΡΙΑΙ THE AEK, Onor
..MEIA ARO ΤΑ ΧΕΡΙΑ THE
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ, an°καλύπτει άλλη μία κίνηση-ματ τns ΑΕΚ στην υΠοστήριξη τηs ομάδαs
ΑΓΟΡΑΣΕ
ΑνοΒυθμισμενη
n nOIoInTO
ιων υιιηρεσιων
noUBu Προσφερει
έφερε στην Eaat
σύντομα στη διοθεση 1ης «Ενώσι
xpnomonorcinAEK
ΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ
THE ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ!
Ο Δυνος, Κριστόφερσεν σφυρίζει mv Κυριακή
«Εκεινη Την ώρα, σκεφτεσαι
μονο νοι σκοραρεις»
«ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΥΟ ΓΚΟΑ, ΤΟ ΊΑΙΟ ΘΑ ΕΚΑΝΕ.
|ΟΕΠΙΒΕΤΙΚΟΣΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΕΑΑΕΜΑΤΑΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ»
για όλο το on!δικό κίνημα»
Πρόλαβε και n Miaav έβαλε 3 νκαλ σε 9 aenlu!