Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apeu. φύλλου 35744 . Παρασκευή 5 0KTuBpiou 2013 www.tharros news.gr
ΟΑΡΡΟ
Έτος 1190 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Tan 1
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
, ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
στον Κυπαρισσιακό κόλΠΟ
AYOAIPETA
Δημιουργούνται
"www pi
Παρατηρητηρια
εΜΗΧου δόμησης
-." i
ΜΑΝΩΑΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ
Δικαιώθηκε
η πολιτική μας Ya
τους am νιδωτές
Απαγορευση δόμησης
σε αμμοθίνες
και αινιαλό, καθώς
και σε αποσταση
τουλάχιστον
50 μέτρων από
τις αμμοθίνες
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/A/03.10.2018)ΤΟ Προεδρικό
Διάταγμα χαρακτηρισμού του Κυπαρισσιακού ΚόΝτου
ωςΠεραχής Προστασίας της Φύσης. Υ:τενθυμίζεταιοτ,
σύμ ωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργε4 ,
το ΠΔ εξασφαλί ει: Νομικό καθεστώς προστασίαςτηςτε
ραχής με ταν καθορισμό χρήσεων γης ανάλογα με τηση
μασα του προστατευτέου mtel Evou καιτη θεσπισηόρων
καιπερ ορισμών με κλιμάκωση αματηρότητας.
Στις περιοχές προστασίας της φύσης προβλέπονται
διαίτερα αυστηροίόροι προστασίας, ενώατΝ περ upepel
ακητώη (Ζωνη α Ρ οτικού τοπου} δίνεταηδυνατοτητα
ανάπτυξης κυρίως ήπιων και βιώσιμων μορφών
τουρισμού'αγροτουρισμού, με εμφαση στη συναχυση και
ZeluaS
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
«Η κυβέρνηση
στο πλευρό της
Αυτοδιοίκησης»
ενίσκυση δραστηριστήτων
|-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ Μ
ΑΡΑΘΟΠΟΛΗΣ
Πάλι λανθασμένη
αποφαση απο
το Δ.Σ. Τριφυλίας
τικής ΑΕχης Τουρυλιας, κάθώς και στο προε
δοείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού γι
το σπουδαιοτερο θέμα, γιατο οποίο έχει YWEL
οτο σοβσε), το έργο «Ανάπτυξη Αλιευτικού
o w εδρίαση του Δ.Σ. Teupm-ας πήραν νέ
τικής σύμβασης
Eyivav
στον ΕΛΓΑ οι
αναγγελίες ζημιών
CANDIA
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑ ΚΑ ΚΙ-ΤΖΑΚΙ
ATEI EINAIO TIME MAE AI ΟΧΙΟ ΠΡΕΦΟΡΕ ΜΑΣ
KATAZTHNA CANDA
100% Ελληνική | | 4.
ΙΚΤΕΟ
50% ΕΚΠΤΩΣΗ
(Ειδικό έλεΥχο ABS)
EXPRESS DEN
αιρεια
27210-66055
voomm
Tel.: 27240
2721097711
Το 1ο ΚΤΕΟ στη Μεσσηνία που μείωσε Τις Τιμές