Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
σχολιαζει
και όχι πολλά
από τους λίγους
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4202 . ΕΤΟΣ 150
! E ]
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ.3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Αξιος ο μισθός σας
Η βουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ επΧειρηματολογεί υπέρ του νόμου
Γαβρόγλου, όταν οι φορείς της
Καρδίτσας προσπαθούν να ανα
τρέψουν τα όσα προβλέπει ο
νόμος για την ίδρυση του Νέου
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Χάρτης ΤΕΙ/0-Καρδίτσα
Diceç Parking
άτω τα γέρια από τα ΤΕΙ.
. ηλώσεις Θάνου Σκάρλου
και Σωτήρη Κουλοκτση
. Γ. Κωτσός: Ο κ. Γαβρόγλου
αφαιρεί αυταρχικά από τους
Καρδιτσιώτες το δικαίωμα έκφρασης άποψης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ
Μπράβο σας
κ. Κατσαβριά.
Μια χαρά τα
καταφέρατε.
Αξιος ο μισθός σας.
Εγκαίνια τηςλίμνηςκάρλ
ΕεκίνημαγιατονΑνδρέαΣτεργιου !
. Αγοραστός:
Αποδείξαμε !
ότι ενωμένοι
στα δύσκολα ! !
μπορούμε να
κατασκευά- il
σουμε μενάλα: 1
Την Κυριακή 14
Οκτωβρίου παρου!
Ανδρέας Στεργίου
σιάζει στο Ανθηρό
την ιδρυτικη διακη
ρυξη, η ονομασία και!
το σύμβολο της νέας !
δημοτικής πρωτο- 1
Ουλίας
ρεια θεαραλίαs
Η ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
. Την Παρασκευη 5 Οκτωβρίου τα εγκαίνια
της επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας
Σελ. 6
Σελ. 10.
Ζητούνται υπάλληλοι από Την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες να την στελέχωση των Πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΖυκτύωσης.
στών με ννώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την