Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4166 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κανένας εφησυχασμός
για τη μεταφορά
του υπολείμματος

Με τη σύμπραξη
του επιχειρηματικού
κόσμου το Open Mall
Σελ. 7

Σελ. 3

Προσέλκυση τουριστών με
«όπλο» την εξωστρέφεια

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

260.000 ευρώ για
τις παιδικές χαρές
στο Ζαγόρι
Σελ.7

3 «Σημείο αναφοράς»

στο Παρίσι και τη Λυών,
ο τουριστικός προορισμός
Ιωάννινα - Ήπειρος
3 Ως «παράδειγμα προς

μίμηση» για τον ελληνικό
τουρισμό, χαρακτήρισε
η υπουργός Τουρισμού,
τις ενέργειες της Γιαννιώτικης
αποστολής, που βρέθηκε
στη Γαλλία για την αξιοποίηση
δυνατοτήτων της Διπλωματίας
Πόλεων
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 5

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Σήμερα «κληρώνει»
για Κρίζμαν

• Προπόνηση, για πρώτη
φορά μετά την επέμβασή του,
για τον Κ. Περιστερίδη

Σελ.9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Βαρύτητα σε
περιβάλλον,
πολιτισμό
και υποδομές
• «Πράσινο φως» από την
Οικονομική Επιτροπή, σε
δεκάδες έργα, έτοιμα προς
υλοποίηση και στις τέσσερις
Περιφερειακές Ενότητες
Σελ.4

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ

121 εκ. ευρώ για
τη σύνδεση ΑκτίουΙόνιας Οδού
Σελ.11

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Πρόσω ολοταχώς
για το Μόνιμο
Εκθεσιακό Κέντρο
Σελ.8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα