Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27143
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Η Χρηματοδότηση των υποδομών
Υπερφορολογούνται
οι τουριστικές
επιχειρησεις;
αΠο την
στηριζει την
αναπτυςη της χώρας
οσό 52,3 δισ. ευοώ συνεισέφε!ε άμε
σα ο τουρισμός ένας από τους 4 δυναμι
κότερους τομεις της ελληνικης οιχονομι
πιτυχώς στις 20 Αυγούστου 2018
Το σχέδιο προέβλεπε έχταχτα μέτρα
ναι ένα από τα
βασικά συμπεQάσματα της μελέτης που
ΕΕ στην
Ελλάδα, με απώτερο σκοπό τη σταθε
ροποίηση της οικονομιας χαι την τονω.
ση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και
ήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με
ονομία και τα φορολογικά έσοδα Η
περίπτωση της Ελλάδας
ια το
Γιούνκερ στην
σταση της Ενωσης, η Ελλάδα κατάφερε
να σταθεί στα πόδια της. Τα τέσσερα
μιλία του για την
Υερμανικων
Ελλάδα αποτ
ύριους δικαιούχο
συσΠειρωση ΟΔων
ση ακομη περισσοτερο)ν πορων συνοτσι ωστε να
είς οι Ελληνες δεν πρέπει να επι
τQ έψουμε στα μορφώματα του Qατσιου να βρουν τροφη
πος ΙΙέριφέρειακής Πολιτικής Κορίνα
Κρέτσον-είχε ήδη συνάντηση με
βασικός οδικός άξονας για τη σύνδεση
της βο!ειοδυτικής με τη νότια Ελλάδα.
ανάπτυξη στη χώρα, να δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας χαι να αυξηθεί το βιοτι
πρωθυπ ouQ70 Αλ. Τσίπ Qu-πο)κειμένου να
Εγκαίνια αναδημιουογίας της λίμνης
να εγχαινιασε
κά!λας, ένα ζωτι
εμο, οπου
επέτρεψαν» Αυτό ανέφερε ο
ομέα των μεταφορων και
λεση η ΟΑΟχληρωση των έργων αυτών χα
τέστη δυνατή χάρη στο σχέδιο "Νέο ξε
νημα για την εργασία και την ανάπτυξη
της Θεσσαλίας
πεουβάλλοντος που έλαβαν χοματοδοτι
χή στήρίξη συνολιχού ύψους 1.3 δισ
Qώ από την ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή
!!ρόεδρος της ΔημοΧΟατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος, από τη Σφακίων, o
που σήμε!α ανακηρώχθηκε επίτιμος δη
μύτης, παρουσία εκπροσώπων της κυβέρ
νησης, της Εκκλησίας, της Τοπικής Αυ
ν Ελλάδα, και η Επιτροπή δρομολόγη
ο αυτό το 2015 με σκοπό να συ
σου θα συμμετάσχει στα εγκαίνια τ
γου αν
υργίας της λίμνης Κάρλας
ατ. ευφα) για την χατασχενη α
κινητοδρόμου που θα συνδέει τη χε!σότην ολοκλήρωση του οποίου η ΕΕ χορήγησε
προσαρμογής, το οποίο η χώρα ολοκλήρω
χαι των Σωμάτων Ασφαλείας
Και αντντομότεροδυνο-ΣΕΝΑ 3
συνερνασια Υια την αντιμετωπιση του ΠροσφυΥικον
Εργαστηριο
καινοτομιας αΠΟ
τον ΔΕΔΔΗΕ
Στη συνέχεια, ο Χ. Αβραμόπουλος ση
μείωσε ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή
ινωνίας χαι της δημοκοατίας μας. Στην
εποχή της Ίηφιοποτημένης δημοσιογραφί
καιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με
ελευθερία του Τύπου, τις προ
ναν συνδε
κοινό πα!ελθόν, κοινό παρόν και κοινό
αντικειμενου
Ισυνέργασίαςαπέναντιο τις στις Παρυφές του ηλιακού συστήματος
Ίκομπηιν,
ονομα
Drones θα εποπτεύουν τα καλώδια του
δικτύου διανομής Qεύματος για να έντοτεχνολογία της αναγνώ!ισης εικόνων
νω από τ
χει η ανάγκη
πίζουν βλάβες και κλοπές υλιχών
που ανοίγονται». Αυτό ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ο ΕυΟωπαίος επίτροπος Μετανά
στευσης,
θαγένειας Δημητ!ης Αραμόπουλος, aμέριχαν οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα υπεQβολικά μαΧΟινό ouQ άνιο αντικείμενο
στα άχ!α του ηλιακού συστήματός μας, πολύ πέρα από τον Πλούτωνα. Μάλιστα, η ά
κως επιμη ηςτ οχιά του ένισ νει τη θοια ότι ακόμη πιο μυα υπαρχει και περ
τεχνικοί της ΔΕΗ
ιδεύονται σε συνθήκες εικονικής
Εσωτέρϊκών Υποθέσεων και Ιπραγματικότητας κάνοντας virtual εομένει να ανακαλυφθεί-μία υπέο-Γη ή ένας ένατος πλανήτης του ηλιακού συστήματος
μας, γνωστός και ως πλανήτης Χ
χαιρετισμο του στη 0ευτε!η ημε
Eνάλωσης θα "καταλαβαίνουν" και θα
Qα των εργασιών της Συνόδου των Μεσοιακών Πράχτορείων Ειδήσεων, που φι
λοξενειται από το Αθηναικό Μακεδονικό
Ποαχτορείο Ειδήσεων
Το νέο ουράνιο σώμα πήρε την ονομασία «2015 TG387» ή «Γκόμπλιν» και απέχει περί
που 80 αστρονομικες μονάδες από την Ηλιο μια αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στην
σταματουν τις Qευματοκλοπες
τά ο ΔιαχειριΣι
αστρονομικές μο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα