Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 | ΕΤΟΣ 180 | ΦΥΛΛΟ 4303 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Μεπς νέες Προσκλήσεις, ενεργοποιείται συνολική χρηματοδότηση ύψους 580 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης Των δύο ειδικών
προγραμμάτών ενίσχυσης της Τοπικης Αυτοδιοικησης ΦλάΔημος και ΦιλόΔημος 11 από τα συνολικά 740 εκατ ευρώ που εχουν
εγκριθεί για το 2018 και τα 2,3 δισ ευρώ σε ορίζοντα πενταεπας Πολλαπλά ωφελημένος ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Με την υπογραφη Του «Q1A0anuoum
ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 5ΕΤΑΣ
ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ..
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ EPC
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Ο αντιπεριφερειαρχης Ν. Αιγαιου
για τον ρωτογεν Τομεα και την Γαστρονομια,
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣμιλά σήμερα στην «Κ».
ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΑΗΜΟΥ ΝΑΕΟΥ-Ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών λυμάτωνγιατην προστασία τηςδημόσιας
υγεία και την βεπτίωση της ΠΟ τητας των υπογειων
επιφανειακών υδάτων και των ακτών ο ύμβησης
Ποσό χρηματοδότησης 1.908.000,00 ευρώ.
"ΠροςυλΟΠΟίηση τα εξής Χρηματοδοτούμενα προγράμματα:
α) «Βελτίωση τον υποδομών των δικτύων ύδρευσης» και β)
Βελτίωση των βασικο περιβαλλοντικων υΠΟδομ και
ιδίος αυτο της επεξεργασίας τ νηματων
αρμοδιος
ΣΕΛΙΔΕΣ 8,9
Είμαστε υποχ ρεω μενοι
να υπηρετησουμε
Εφτασε η ώρα Της
βράβευσης με ΤΟ
Ευρωπαϊκό βραβείο για
την αποκατάσταση Του
ναού Της Αγίας Κυριακής
στην Απείρανθο Νάξου
το συμφέρον των
κατοίκων tous
gas, n υποστελέχωση
των Υπηρεσιών MS
βαζει φρένο σε πολλές
προσπάθειες as».
Fraport Greece-Τα έργα αναβάθμισης των
περιφερειακών αεροδρομίων στα νησιά
Δεν λέει να
ησυχάσει ο ανηφορικός δρόμος
! που οδηγεί προς το κάστροτης χώρας Νάξου!!
αργία ενός μήνα από τα καθηκοντά Τους
έθεσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
έντεκα Δημοτικούς Συμβούλους οήρας
Ομαδικές οι καθημερινές εξορμήσεις αλλοδαπών προς το κάστρο, είναι
Αλλοδαποί και οι Εναγοί που ενημερώνουν τους πιστούς φίλους της
φθινοπωρινής Νάξου για την πλούσια ιστορία του ενετικού κάστρου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα