Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website Website







Recognized text:
04 10

•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3847o • ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ
ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

«Μπορούμε να
κατακτήσουμε
ένα καλύτερο
επίπεδο φροντίδας
των ζώων»
>> ΣΕΛ. 14

ΣΤΑ 5Ο ΚΑΙ 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Κατασκευή
ανελκυστήρα
>> ΣΕΛ. 2

«Να σταματήσουν
οι διώξεις όσων
υπερασπίζονται τη
λαϊκή περιουσία»
Ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ

Τ

ο Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας σε
πρόσφατη συνεδρίασή του ενέκρινε
την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας στην πόλη.
Το μνημόνιο αυτό θέτει τις βάσεις για καλύτερη συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι διαδικασίες για την δωρεά
τριών αυτοκινήτων στο τοπικό πολυδύναμο
τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία
θα χρησιμοποιούνται προς όφελος της Καλλιθέας.
Το συγκεκριμένο μνημόνιο καθορίζει το βασικό πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Καλλιθέας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εντός
του οποίου οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες
των τριών Φορέων θα αναπτύξουν τις ειδικότερες δράσεις και πρωτοβουλίες για την επίτευξη του κοινού στόχου. Στόχος, που κατ’
ουσία συνίσταται στην περαιτέρω βελτίωση
του επιπέδου προστασίας, ασφάλειας και
εξυπηρέτησης των πολιτών, στην ανάπτυξη
και εδραίωση σταθερών και ισχυρών σχέσεων
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των τριών μερών, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

ΜνηΜoνιο
για την

ασφaλεια
>>ΣΕΛIΔΑ 12-13

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πρωταθλητής σε όλες
τις ηλικιακές κατηγορίες στη
συγχρονισμένη Κολύμβηση ο ανοΜ

«Βήματα καρδιάς –
Ανάσες ζωής»,
τι σημαίνει η
μεταφορά του
ενφια στους Δήμους
Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ και του
ΔΣ της Ένωσης με τον Πρόεδρο της ΝΔ

>>ΣΕΛ. 14

>>ΣΕΛ.15

>> ΣΕΛ.14

Εφ' όλης της
ύλης συνέντευξη
της τεχνικής
συμβούλου του
ΑΝΟ
Μεταμόρφωσης,
κας Μαρίας
Θηβαίου

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα