Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΕΜΠΤΗ

τώρα!

4

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4955/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ (5) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

n ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΟ «ΟΛΟΝ» ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

44 χρόνια Ν.∆.

n ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 4 ΚΑΛΠΕΣ

Επέτειος και πρεµιέρα
προεκλογικού αγώνα

Αναταράξεις
στον τραπεζικό
τοµέα
ΣΕΛ. 4

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ 10ο ΛΥΚΕΙΟ

«Σβήνουν» το
κύτταρο των Ιτεών
ΣΕΛ. 8

Η απελευθέρωση
της Πάτρας:

Οι πολλαπλές
ερµηνείες ΣΕΛ. 9, 13

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υγεία µε πληγές

αλλά χωρίς... θεραπεία!
Ο Ι∆ΙΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΧΤΗΚΕ
ΟΤΙ ∆ΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΓΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ
ΟΤΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΟΣΕΙ, ΑΛΛΑ
∆ΕΝ... ΠΕΘΑΝΕ

Ο υπουργός
Υγείας
Ανδρέας Ξανθός
ενηµερώθηκε
από το προσωπικό του Κ.Υ.
Β. Τοµέα,
για τις µεγάλες
ελλείψεις

ΣΕΛ. 6-7

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ, Ο ΗΛΙΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α:
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Οι τουρίστες
άφησαν ευρώ...
ΣΕΛ. 5

Περιφέρεια:
Κινητικότητα
υποψηφίων
ΣΕΛ. 3

ΑΘΛ ΗΤ Ι Σ Μ ΟΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΣΜΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

n ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «Γ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ
ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΣΕΛ. 10-12

86-65 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΑΟ

Ο Προµηθέας
τον καθ(ΑΡΗ)σε

ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΞΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Κλήρωση... χωρίς
ηµεροµηνία έναρξης
ΣΕΛ. 19-26