Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

22oC, 12:00

26oC, 20:00

22oC - Υγρασία 48%-76% - Άνεμοι: Α-ΝΔ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 19:18

€0.80

ÓõæÞôçóç ãéá ôï Ýùò ðïõ êáé ôï ìÝ÷ñé ðüóï

Υποστηρίζεται ότι η αύξηση της κίνησης για τουρισμό
είναι μια από τις σοβαρότερες ενδείξεις για την παγκοσμιοποίηση σήμερα ως στάδιο του ανθρώπινου πολιτισμού σε σύγκριση με φαινόμενα αυξημένης ανθρώπινης κινητικότητας για άλλους λόγους στον ιστορικό
χρόνο. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο, αναδεικνύεται η τουριστική πίεση, που ασκείται στους δημοφιλείς προορισμούς. Εκεί όπου η μεγέθυνση της οικονομίας ενώ
πυροδοτεί ακόμα και αποσχιστικές επιδιώξεις από τον εθνικό κορμό, κατ’ άλλους σε μια έκρηξη μετα-νεοτερικής, μαζικής ιδιοτέλειας, κατ’ άλλους εισάγοντας
ένα νέο μοντέλο συμπυκνωμένης θέσμισης, ξεπρόβαλε και η έννοια του υπερτουρισμού. Οι διοικητικοί και οικονομικοί φορείς των «προορισμών» προβληματίζονται για τη φέρουσα δυνατότητά τους, αναζητώντας με οικονομικούς όρους τα κρίσιμα μεγέθη της μέγιστης απόδοσης με το μικρότερο κόστος. 3 >>

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4739

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ÐñïóùñéíÜ óôï ãÞðåäï ôùí ÁäåëöÜôùí
«Δεν έχουμε μαγικές
λύσεις», λέει στην «κ. Ε.» Óôç ìíÞìç ôùí Êåñêõñáßùí áíôéóôáóéáêþí êáé ôùí ìá÷çôþí ôçò Aqui
ο Νίκος Κορακιανίτης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Καθαριότητας Νίκος
Κορακιανίτης μιλά στην κ. Ε. για
τη διαχείριση στο διάστημα μέχρι το Δεκέμβρη, που θεωρούν ότι θα έχουν πάρει την αδειοδότηση για το ΧΥΤΥ Λευκίμμης: «Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο εργολάβος
είναι υποχρεωμένος να έχει τελειώσει με την αποκατάσταση των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων.
Μέσα στο Δεκέμβρη θα βγάλουμε
την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΥ,
αυτό δεσμευτήκαμε οι αντιδήμαρ- ΚΕΡΚΥΡΑ. Mνήμης συνέχεια… Τούτη τη φορά, με αφορμή μια έτερη σημαδιακή στιγμή: ο αφανισμός της 33ης ιταλικής
Μεραρχίας πεζικού «Acqui» στο νησί (τμήμα του βασικού «σώματος», που βρισκόταν στην Κεφαλονιά), Σεπτέμβρη του
χοι στις Βρυξέλλες».
Σελίδα 7>>

«Ðñþôç öïñÜ
ôüóá ðáñÜðïíá»,
ëÝåé ç
äéåõèýíôñéá
ôùí Âñåôáíþí
ðñáêôüñùí

6 >>

1943, απ’ τους τέως συμμάχους τους, Γερμανούς...

5 >>

Ç «ÐáëéÜ»
óôï «Óôáýñïò
ÍéÜñ÷ïò»

13 >>

Íüìïò ôï
ó÷Ýäéï ãéá ôá
õäáôïäñüìéá
9 >>

Ãýñéóå ï ÃéÜííçò êé Ý÷åé
áíÜãêç áðü âïÞèåéá >>
4

752 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Seven Seas Voyager: 08:00 - 14:00
ÅðéâÜôåò: 752



Τελευταία νέα από την εφημερίδα