Πρωτοσέλιδο Μαγνησία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYΚ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

TIMH 0,50 €

ΕΎ±ΖΒ·ΓΎ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2824

Για τΗΝ ΠαροχΗ υΨΗΛου εΠιΠεΔου ΓΝωΣΗΣ

Ναι αΠο τΗΝ ΣυΓΚΛΗτο
του ΠαΝεΠιΣτΗΜιου ΘεΣΣαΛιαΣ
ΣτιΣ αΛΛαΓεΣ ΓαΒροΓΛου

17

ΑΠΟΧΗ 12 ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΙ Ο ΒΟΛΟΣ

«ΔεΝ ΚοΒει ειΣιτΗρια
το Θεατρο ΜΠεου-ΜουΛα»
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΗ
ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΝΟΣΤΙΜΙΕΣ

ΦΕΡΑΙΟΣ
Κουλούρι Παραδοσιακό Θεσσαλονίκης
ή ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΦΕΡΑΙΟΣ

Κάθε πρωί παζαρίσιος ζεστός χαλβάς

• Ενεργειακά πιστοποιητικά • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Κ. Καρτάλη 149 με Γαζή Τηλ. 2421037200
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ - Τηλ. 2425024148
Σε όλα τα προϊόντα μας μόνιμα χαμηλές τιμές,
πάντα με ποιότητα και γεύση.

Με 2 αποθηκευτικούς χώρους και διπλό κρεβάτι
σε διάφορα χρώματα
2,10 m
Δικής μας
κατασκευής

1,
50

Μόνο
199€

m

Εργοστάσιο: 10o χλμ. Βόλου- Σέσκλου- τηλ. 24210 96786
Έκθεση 1η: Δραγατσανίου 9- τηλ. 24210 66354
Έκθεση 2η: Ερμού 21 με Κίμωνος- τηλ. 24210 76310
Υποκ/μα Λάρισας: Ηρώων Πολυτεχνείου 74- τηλ. 2410 287946
Ιστοσελίδα: www.styllas-epiplo.gr – email: [email protected]

CMYΚ

ΝεΚροΣ Σε
χαραΔρα
O 75χροΝοΣ
αΠο τοΝ
αΛΜυρο
ΒρεΘΗΚε
αΠο τΗΝ ΠΛευρα
του Ν. ΦΘιωτιΔαΣ 8
Κ. αΓοραΣτοΣ

αΠο τιΣ
ΜετρΗΣειΣ
ΔεΝ ΠροΚυΠτει
αερια ρυΠαΝΣΗ
Στο ΒοΛο

ΔεΣΜευΣΗ Για
χρΗΜατοΔοτΗΣΗ τΗΣ
εΔαΦοΛοΓιΚΗΣ ΜεΛετΗΣ

3

ο ΜΠεοΣ
τα ριχΝει
τωρα ΣτΗΝ
ΠεριΦερεια
Για τΗΝ
ΜεταΦορα
τωΝ αΜεα 6-9

αυριο
τα εΓΚαιΝια
τΗΣ Λ. ΚαρΛαΣ

17

το Γυρο
τΗΣ εΛΛαΔαΣ
Η αρΝΗΣΗ τΗΣ
εΛΜε ΣτΗ Δωρεα
ΜΠοΔοΣαΚΗ 7

Φωτο αρχειου

ΣυΛΛΗΨΗ
αΠο αΣτυΝοΜιΚο

«τουρΝε»
ΒραΖιΛιαΝαΣ
Στο ΒοΛο
Για 150 ευρω 10