Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27142
www.dimoprasion.gr
email: [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
καμια αοεια να το ενα στα
Ευρωπη σε
Περίπτωση νεας
οικονομικης
τεσσερα αν αιρετα
Ως τις 8 ΟκτωΒρίου οι δηλώσεις αυθαιρέτων και Πληρωμές παραβόλων και προστίμων
όμενη έκπτωση 20%
Ο Χονομι
Συμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ, έχουν εκ
δοθεί συνολικά 1
ανα.qegel
του Επιμελητηρίου, ενώ τα χτίσματα με αυθαι
ρίπτοοση νέας 0
σίες ανέρχονται σε 1.073.305 . Εξάλλου, σε
XQ0σης χρούει ο οιας αξιολόγησης Moody 's.
και άλλα 16.125
τι οι εχδότες επωφελούνται
τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 4495/
ρχουν χαι δηλο)σ
Εις «σε επεξεργασία
αυτες ου αντιστοιχες εντολες
Το Μουντιάλ του
Κατάρ στην
που αφορούν το θέμ
των οποίων 165.872 βρίσκονται σε αρχιχή υ
ε χτίσμα
ρια εμπόδια
Όπως αναφέρεται στο σχετιχό δελτίο του ΤΕΕ,
Επιπλέον, λόγω της πρόβλε ψης του νόμου για
Χτίσματα, στην χατανομή των προστίμων παρουσιά
αφορά ακίνητα εχτό σχεδίου, χαι το άλλο μισό αυα στοιχεία αντλήθηκαν από το πληροφοριακό
τος στο Κα
ρά όπου οι θερμοκαι χτίσματα με αυθαιρεσίες αφορούν ακίνητα χω.
6877 ευρο χαι από την έως
χρήση του ν. 4495/20 17 προέηηραν 1 32.925.4
ράτου το μισό ποσ
Σημειώνεται δε ότι λόγω της πρόβλεψης του
μου για μεγαλύτερη οχονομική επιβάρυν
στιμα) στα αυθαίρετα που δεν διαθέτ
ασια δεν αποτελεί πλέον
Σχευχά με το θέμα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «Οι νόμοι αυθαιρέτων-4178
βλημα στο Κατάρ για το Μουντιάλ 2022, Αυτό αποσύστημ
γκόσμιο Κύπελλο Στίβου, σε μία ιδανική δΟΜμή για
L' Equipe», στο εσωτερικό της εγχατάστασης που
ουν έχδοση α
σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας χαι
Khalifa, το οπ
έδωσαν
οιο σε
δηλώσεων on,ψει τη λήξ
αυθαιρέτων, στις
το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.
οστίμων
Οπως σημειώνει
λητική εφημερίδα
ε η χωρις μειωση συνταςεων ανςημενο το
ENDA 2
Πρωτογενές ΠΛΕονασμα
Βρετανική
Επιτροπη Υια την
του μ
λοπο ηθεί μέσω των ακόλουθων μέτρων που προτέ
αχολιχ
μονάδων Ειδικής Αγωγής χαι ΕΚΛαίδευσης, (δ) την
ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι
ατατέ0ηχε το απόγευμα της Δευτέρας το προΕ Παν ενωση
την πλευρά των εσόδων, (α)
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού στηρίζεται
ε ένα αναθεωρημένο μαχροοιχ°νομικό σενάριο,
άρθρο 121, παράγραφος 2 του Κανονισμού της
του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμ κά (β) τη μείωση
IAU Πτων τον
ι του οποίου ο ρυθμός αν
ν ιστοσελίδα
α της Βοηλογισμού θα
Παρθενωνα
μείοση φορολογίας διανεμόμενων χερδών χαι δ
φθεί στην Οι δια Διαρκή Επιτροπη Ου ονομι ων
σχέδιο του Προ πολοΤην πρόθεση της Χυβέρνησης να μην υλοποιήσει
τη2013 αι201,9 αντιστοιχο
δημοσιονομικές επιδόσει των ετων 2015-2018,
θούν τη
διαχη αλλαγή του με Y ατος δημοσιο ομΧης πολιτι
κων προσωπων από 29% σε 25% με μευ ση
επισκεπτες να
ννωρίσουν τα
λνιτα στο αρχικο
τους σπιτι
Τι πεQ1λαμβάνει το 1
τίωση των μαχ
ανων.
τησ των ασφαλιστιχων εισφορων για νεους x τω
AL νεων εισφο
την εφαρμογή των συντα ιοδοτιχων χαι εξισοοοο
ό 1/1/2019 χαι υλοποίηση αντίμετρων, αντίστοιχα
μο Πλαίσιο 2019-2022 για το 2019, με την εξαίρε.
τητιχων παρεμβάσεων Ζμείωση των ανταξεων α
ενίσχυση
ματος επιδότησης ενοικίου με οικονο
ΝΑΤΟ:
ι εναρη του Ζ01, η ΟΑΟΚηηρωση των
οιαπραγματευσεων με ΠΙΔΜ
Βιάζεται
Ακόμα
ση του μέτρου ενίσχυσης των οιχογενειαχών επιδοενωνα
στην πλήρη ομορφιά τους στην Αθήνα»
νοναριου εφέτος, αποτυπων
ημοσίε
στη Βουλ
Ωστόσο, η
νομιχων παρει
των 10010Σου
γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι αν και η συμμετοχή στο δημοψήφισμα της πΓΔΜ δεν
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σημερα Τρίτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, από
Ο Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι το βασικό ζητούμενο της επερχόμενης συνόδου του ΝΑΤΟ θα είναι η αύξηση
ήταν αυξημένη, οι πολίτες εξέφρασαν την υποστή!ιξή τους στην αλλαγή του ονό
μελών της Ευρωπαϊκής Ενω
ου προϋπολογισμού θα αποσταλεί
στις 15 Ox
αρντ Λάμπέρτ, προέδρου του Συμβουλίρωπαϊκού Ε
έδιο του
ς Βρυξέλλες όπου συναντώνται οι υπουργοί Αμυνας των χρατών-μελών της συμμαχία
ουσείο, που δημοσιεύτηκε στη
των αμυντικών δαπανώ
ρες νωρίτερα (27/9/2018)
ναφερόμενος στο ζήτημα της ένταξης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, ο ίδιος τόνισε ότι οι συνο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα