Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
¸ ¶Æ°¹Ä¹° º°Ä°¤¶Ë£¶Ä¸ª - º°¼¶Æ·¸ª, ¶¦¹ª¸»Ãª ¶»¦ÃÄê º°¹ ¶¦¹ªº¶Ë°ªÆ¸ª
NISSAN, RENAULT, DACIA ¡¹° ÆÃN Áûà º°μ°¤°ª ª°ª ¦°ÄÃ˪¹°·¶¹ ÆA Á¶°
»ÃÁƶ¤° Æ¿Á ¶Æ°¹Ä¹¿Á ª¶ ¶Á° 2¸»¶Äà EVENT...

Æï ªÀââáôï ëáé ôèî ºùòéáëÜ 6 ëáé 7 ÃëôöâòÝïù
óôèî ¦áòáìéáëÜ ôè÷ ºáâÀìá÷ åðÝ ôè÷ ðìáôåÝá÷ ºöî/îïù ºáîÀòè, çîñòéóå
áðÞ ëïîôÀ ëáé úÜóå íéá íïîáäéëÜ åíðåéòÝá ïäÜçèóè÷ íå ôá áçáðèíÛîá îÛá
íïîôÛìá ôè÷ NISSAN, RENAULT ëáé DACIA...

Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

ƶưÄƸ

03.10.2018
Îôï÷ 21ï
°ò. ¼àììïù 5068
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Επιστολή – κόλαφος αναγνώστη της «ΝΕ» για την Π.Υ
και τις «πρακτικές» της - Τι απαντά ο ΟΛΚ για το ζήτημα
„ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Συνέντευξη: «Στα Σκόπια
συγκρούονται δυο κόσμοι, ο
ένας είναι με το μέλλον και ο
άλλος με τα φαντάσματα του
παρελθόντος» Σελ. 5
„ ΑΠΟΥΣΑ Η ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

«Κόλλησε» η υπόθεση
της λειτουργίας Π.Υ
στο Λιμάνι της Καβάλας
«

Κόλλησε» όπως φαίνεται για ακόμη μία φορά το
θέμα της λειτουργίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
στο Λιμάνι της Καβάλας, αφού παρά τις ενέργειες που έκανε ο ΟΛΚ και την δραστηριοποίηση του
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Κώστα Μορφίδη, το θέμα
δεν έχει λυθεί, πυροσβεστικό πλοιάριο δεν ήρθε στην
Καβάλα και εκκρεμεί η έναρξη λειτουργίας της Π.Υ
Λιμένος Καβάλας. To θέμα ανακινεί η «ΝΕ» με αφορμή επιστολή αναγνώστη (τα στοιχεία του οποίου είναι
στη διάθεση της εφημερίδας) η οποία στηλιτεύει τις
πρακτικές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αναφέρει
τι συμβαίνει με τα πλοιάρια που διαρκώς παρουσιάζουν …βλάβες και καλεί όλους τους υπεύθυνους να
«ξυπνήσουν» και να αναλάβουν δράση. Σελ. 4

Σύσκεψη υπό τον Μαρκόπουλο μετά τη
διαπίστωση ότι καμία από τις 12 μειονεκτικές περιοχές της ΠΕ Καβάλας, δεν συμπεριλαμβάνεται στη νέα μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα
να χάνουν τις εξισωτικές αποζημιώσεις οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Σελ. 7

„ Ο ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10

Τέλος εποχής για την
«Ανοιχτή
Πόλη»,
αλλά με
υποψηφίους στο νέο συνδυασμό από
τον πυρήνα της Σελ. 10

„ 2Ο CYBSPEED TRAINING COURSE

„ ΔΥΣΛΕΞΙΑ:EΝΑ ΘΕΙΟ ΔΩΡΟ

Ολοκληρώνεται
σήμερα το
εκπαιδευτικό
σεμινάριο για τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και δίκτυα
στην ειδική αγωγή Σελ. 13

Ο δρ. Γιώργος Παυλίδης μίλησε για τις μαθησιακές δυσκολίες και
πως από μειονέκτημα
μετατρέπονται σε πλεονέκτημα των παιδιών με
ιδιαίτερα ταλέντα Σελ. 9

„ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙΔΗΣ:

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
«Μείναμε από δυνάμεις…»!
Σελ. 21