Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 03/10/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
2ο Συνέδριο Του Economist για Τη Βιωσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
Σέφκοβιτς: Οι μεταρρυθμίσεις στην ενέργεια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα
Όμιλος Adecco Πότε είναι η κατάλληλη σΤΙγμή;
Πώς θα διαπραγματευτείτε
G ROU P
H ICAP an0δίδει
ιστολη,Tick
καλύτερο πακέτο αποδοχών
ικανοτητας και σε
0 Όμιλος Adecco Ελλάδας συγκέντρωσε τις πιο πολύτιμες συμβουλές για αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση του Πακέτου ano
δοχών και Παροχών. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή; Πώς θα το
κανετε σωστα;
Το φθνόπωρο είναι «παραδοσιακά»
η εποχη που χαρακτηρίζεται ως
"back to sch0o", με δεδομένη την
επιστροφή των μαθητών στα
θρανία. Ανιστοίχως, έχει και μια
odouon ro | Βαρύ το κόστος της κλιματικής
αλλαγη στην οικονομια
λογική «επίσημης έναρξης» της
επαγγελματικής χρονιάς σε επίπεδο
εργασιακό, καθώς είθισται οι μετοκινήσεις να τοποθετούνται χρονικά
μετα Την περ1000 τών καλοκαιρινων
διακοΠών Που, ως επι το πλειστον
ολοκληρώνεται με το πέρας του
Αυγούστου-Σεπτεμβρίου
Οι κεντρικές τράπεζες σήμερα ενδιαφέρονται για τη
βιώσιμη ανάπτυξη διότι χρηματοοικονομική σταθερότητα χαρις βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντελο
απλώς δεν νοείται. Τόνισε ο Γ. Στουρνάρας σε ομιλια
στην εκδήλωση «Προκλήσεις και προοπτικές για μια
βιώσιμη ανάπτυξη»
Το κόστος της οικονομικής ανάπτυξης για το περιβάλ
λον αυξάνει όλο και περισσότερο. Είναι ενδεικτικό
Πως και για τη φετινή χρονιά, τους πρώτους επτά
μηνες ε αντλήσαμε λους το ςφωσικούς πόρους nou
μπορούν να ανανεώνουν τα οικοσυστήματα σε χρονικό διάστημα ενός έτους.
Πώςθαπαρουν
επ100μα ανεργιας οι
απασχολουμενοι
>>( 3η
«Τα μέτρα λιτότ- το Πρόγραμμα πτυξης ναπαραμέ. Ταυτόχρονα, η στρέφουν ουσιαστι
ητας εξακολουθούν Δημοσίων Επεν- νει αναιμικός και ανταγωνιστικότητα κάστο τραπεζικό
να υφιστανται, ο' ουσεων,
δημοσιονομικοί χρόνο, συρρικνώνε- αρχικών εκτμή- υποχωρήσει, το λαιακοί περιορισμοί
στόχοι παραμένουν ται και υποεκτε- σεων. Ο προβλέ- οικονομικό κλίμα δεν έχουν ακόμη
υψηλοί, η υπερφορ- λείται», τονίζει ο Ψ ς γιαΤΙς επεν- επιδεινώνεται τους πλήρως αρθεί, η
ολόγηση νοικοκυρ. Τομεάρχης Οικονο- δύσεις αναθεωρ- τελευταίους μήνες χώρα δεν συμμειών και επιχειρή- μικών Της Νέας ούνται προς το ο' θεσμοί διακ- τέχεστο Πρόγραμσεων συνεχίζεται, Δημοκρατίας, βου- δυσμενέστερο, το υβέρνησης υπο- μα
Το κράτος μεγε- λευτής Φθιώτιδας, δημόσιο χρέος βαθμίζονται, η οικο- χαλάρωσης και Το
θύνεται,οι ληξηρ- κ. Χρήστος Στα- αυξάνεται και το νομική ελευθερία κόστος δανεισμού
όθεσμες οφειλές κούρας.
του Δημοσίου δεν «Το αποτέλεσμα μήνα με τον μήνα, ο καταθέσεις των και ιδιαίτερα ευμεαποπληρώνονται, είναι ο ρυθμός ανά- διογκώνεται
κάθε κατώτερος τω
ν της οικονομιας εχει συστημα, οι
anorunuve
ISTESOB
Συνάντηση ΓΣΕΒΕΕ με Ενωση
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων
Κωνσταντινούπολης
ποσοτικής
ιδιωτικό χρέος, μειώνετα δραστικα, παραμένει υψηλό
ιδιωτών δεν επι- τάβλητο
οικονομικης ΠΟΛΙΤΙκης