Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

20oC, 12:00

23oC, 20:00

€0.80

20oC - Υγρασία 66%-90% - Άνεμοι: Α-ΒΑ 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:36 - Δύση ηλίου: 19:21

Ç ÊÝñêõñá óôçí áé÷ìÞ ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïâëçìáôéóìïý

Η οικονομία, η λεγόμενη του διαμοιρασμού, μπήκε στην ζωή μας ορμητικά. Στην Κέρκυρα, κυρίως στην πόλη, με τη μίσθωση διαμερισμάτων σε τουρίστες. Δραστηριότητα που
συνήθως αποκαλείται με τη χρήση του ονόματος διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρμας. Η έκρηξη αυτών των μισθώσεων είχε ως αποτέλεσμα
αρχικώς την αύξηση του εισοδήματος, νοικοκυριών που βλήθηκαν από την λιτότητα, κι έτσι άδραξαν την ευκαιρία. Αμέσως η δραστηριότητα έγινε το αντικείμενο επενδύσεων, συγκέντρωσης περισσοτέρων κρεβατιών, μετατροπής της προσόδου σε κερδοφόρα επιδίωξη μεγαλύτερης κλίμακας. Κατάσταση που αντικειμενικά αλλάζει τη φυσιογνωμία γειτονιών και της πόλης συνολικότερα. 3>>

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4738

35 ΔΙΣ. € ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ «ΣΑΚΟΥΛΙ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ôï 19,7 ôïõ ÁÅÐ áðü ôïí ôïõñéóìü!
Όσα διεμείφθησαν στη
συνάντηση της Υπουργού Τουρισμού, Έλενας
Κουντουρά με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα
Σύμβουλο του WTTC,
Gloria Guevara Manzo

ÐÜãùóå ç ... ôóéìéíéÝñá!

ΑΘΗΝΑ. Με το τουριστικό, ελληνικό «ταμείο» να αντιπροσωπεύει, κατά τα επίσημα στοιχεία,
το 19,7% του ΑΕΠ για το 2017,
οι δυο γυναίκες συζήτησαν (κατά
το επίσημο ενημερωτικό) για την
αποτελεσματικότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής, που
υλοποιείται και «ανέλυσαν» διεξοδικά τους «δρόμους άφιξης»
στις υψηλότερες τουριστικές εKEΡΚΥΡΑ. Έντονος ο (τουλάχιστον) προβληματισμός γονέων σχετικά με τις συνθήκες άθλησης των παιδιών τους στο κλειπιδόσεις όλων των εποχών.
στό κολυμβητήριο το ΕΑΚΚ.

8 >>

Σελίδα 13>>

ÊáôÜëçøç
ìáèçôþí
óôï Ëýêåéï
Ëåõêßììçò

3 >>

¸îé ôüíïé
ðëáóôéêÜ êáðÜêéá
óôç Èåóóáëïíßêç
ãéá áíáêýêëùóç!

ÓÞìåñá ç êëÞñùóç
ôçò Football League

9 >>

Ïé õðïøÞöéïé
ãéá ôéò
áñ÷áéñåóßåò
ôïõ Éáôñéêïý
Óõëëüãïõ 9 >>

1.984 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
15 >>

MSC Lirica: 13:00 - 19:30
ÅðéâÜôåò: 1.984



Τελευταία νέα από την εφημερίδα