Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
"Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους"
Σελ.3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4200-ΕΤΟΣ 150
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 2441080888
Αντιδράει η σύγκλητος
Την αντίθεση της στην συγχώνευση του
ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεmστήμιο Θεσ
σαλίας εξέφρασε και η Σύνκλητος του
ιδρύματος με βάση το Προς διαβούλευση, σχεδιο νόμου που κοινοποίησε το
Υπουρνείο Παιδείας, έρευνας και Θρη
σκευμάτων που προβλέπει την κατάρνηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας και μέρους του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδς και την ένταξή τους
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αυτοδιοίκηση
Δήλωση Κωτσού
για Πόθεν έσχες
. Σχετικά με δημοσιεύ
ματα σε ΜΜΕ για τη nλωση έτους 2015
Ευρώ εναντίον
δραχμής.
. Σχολιάζει ο Γιώργος
Αμβροσίου
Σελ. 4
Σελ.3
Εξόντωσαν τον αδελφό μου
θετικός απολογισμός.
. Τι «γνωρίζει» ο
αδελφός του μα- | |
καριστού
Χριστόδουλου; !
*Τι «ξέρει» ο Γιάν-1 ;
νης Παρασκευα- 1
δης, αδελφός του 1
μακαριστού Άραε-1
πισκοπου;
.ΑΠΟΛΟΓΙ- i
ΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
της οργανωτι.!
κής Επιτροπής της 18ης Ι
Οικολογικής !
Γιορτης Kap- i
δίτσας»
Σελ. 12-13 ! !!
Σελ. 10
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες για την στελέχωση των παρακάτω τμημάτων
3ον Λαφημιστη με νιώσεις markeδυνατότητα Πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές,
αποφοίτους ΙΕΚ κ λ Π.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
Ιον ΥΠάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφοριες: 2441080888
6977200595. Στείλτε βιογραφικά στο
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΔικτύωσης
[email protected]
στών με ννώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας Προσφέρει την