Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ.
«Είναι σαφές ότι τα Περιφερειακά
και Τοπικά Μέσα έχουν ένα δυνα
μικό παρόν, δήλωσε ο upun.
Ψηφιακής ΠολΙΤικής. Τηλεπικο
νωνών, Λευτέρης Κράτος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Για την προτεραιότητα της κυβέρ.
νησης στον Τουρισμό εστίασε η
υπουργός "Ελενα Κουντουρά, ονογνωρίζοντας την συμβολή του,
στην οικονομική ανάπτυξη,
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΣΤην ισχυροποίηση Του γεωστροτηγικού ρόλου της Ελλάδας στην
περιοχή, εστίασε ο υπ. Περβάλλο.
νος Γ. Σταθάκης, με τη μονογρο).
Των συμβάσεων παραχώρησης.
Σελ.4
Τρίτη 2 ΟΚΤωβρίου 2018 . Αριθμο, φύλλου 915 . 0,50 Eupé
ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ , ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΑΙΤΑος προυπολογισμος»
ario?Ευκλείδη-Τσακαλώτο
ελπίζει
#ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
# ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ MALLS
ΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
«Ο νέος διαγωνισμός καινοτομίας θα
αποτελέσει τη "γέφυρα" της Lamda
Development με την νεοφυή επιχει.
ρηματικότητα, είπε ο δ.ο. Οδυσσέας
Eival isa πολύ ξεχωριστή στνμή τό.
00 για τη Singapore Airlines 000 κα
για Την Airbus-ave pepe o CEO τη
SA Goh Choon Phong, επισημαίνοντας πως χαρη στο A350-900ULA δη
μιουργούνται νέα εδομένα στις ancu.
θείας mήσεις μεγάλων an°στάσεων
Με αρνητικό πρόσημο στο
τέλος της διαπραγμάτευσης
Αθανασίου, επισημαίνοντας τη
βολή στη μετεξελαξη των malls σε
συΥΧΡονα hubs καινοτομίας.
Σελ. 9
" Σελ. 8
# ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΔΥΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εχουμε τη βεβουότητα πραγματοΤΟΙούμε ένα μεγάλο βήμα αναπροσ.
διορισμού της προσέγγισής μας στην
πο αποτητική καικρομη περιοχή
Στη δυνατότητα επένδίσης
nou προοφέρα η HSBC στους ιδιώτες
στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο επικεφα.
λής Retail Banking & Wealth
Management της HSBC Ελλάδος
Στελιος nprtivii ς, εστιάζοντας
στα δύο αμοιβαία κεφαλο.
ασφαλισης για την ποιότητα ζωής
είτε ο δ.σ. της Interamerican
Γιάννης Κοντυρος
Σελ. 6
Σελ. 11
@ Μπορείτε ιστότοδιαβάζετεκαθημερινα