Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 02.10.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6132
Ο μέσος όρος παιδιών ανά ζεύγος είναι
1.26, σταθερός τα τελευταία χρόνια
Αυξάνεται δραματικά η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα
Γιατί οι δύο πετρελαϊκοί ολοσσοί πιάνουν θέσεις στις έρέννες νδρογονανθQά ων της Ελλάδας
Γιατί οι δύο πετρελαϊκοί κολοσσοί πιάνουν θέσει
στις έρευνες υδρογονανθράκων της Ελλάδας. Η
κινητικότητα ΗΠΑ και Γαλλίας στη Νοτιοανατ
κή Μεσόγειο με συνεογασίες σε θέματα ασφάλειας και πως συνδεονται με τις μπυνες των
ExxonMobil και Total.
Σεμιναρί
πιστοποιησης
Consultants από
ολιΣτη διεξα70γή εξειδικευμένου
Σεμιναρίου Πιστοποίησης ERP
Consultants προχωρίει η
SoftOne, μέλος του
Εται!ειών Olympia, παι)έχον.
τας τη δυνατότητα σε νέους
Η μονογράφη των συμβασεων παραχώρησης
δικαιωματων εσευνας κι εκμετα^. ευσης U00°γονανθράκων των δύο θαλάσσιων περιοχών | υποψηφίους να ενισχύσουν το
«Νοτιοδυτικά» και «Δυτικά» της Κρήτης, του 20ουφαίου Cloud ERP τη
φέρνει πια κι επίσημα τους δύο πετρελαϊκούς | ελληνικής αγοράς, αναφέρεται
κολοσσού στην Ελλάδα
Εταιρειών Olympia. Ομίλου
ήσεις της εισαγγελίας
για τις πλημμυρες
βιογ01φιχό τους με τη γνοση
στη Μάνο!α
σε σχετικη αναχυνωση
Το σεμινά!10 φέρει τον τίτλο
"Soft1 ERP Consultant', χαι
επικεντρον εται στην παοχη
υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης
αναφο)Q1χα με τη χ!ηση και
τα?αμετοοποιηση του λογισμιΧού Softi. Μέσα από δομημένο
προγQαμμα διδασκαλίας, καθώς
και σύγχρονα ε!γαλεία και
τεχνικές εκπαίδευσ
νάριο της SoftOne θα βοηθήσει
Χάθε ενδιαφερόμενο να Χατανοήσει σε βάθος τις δυνατότητες
του Soft 1 και να αναπτύξει
ισχυοές γνοήσεις Χαι δεξιότητες
leo1σσότεροι από δεχα χαλούνται υ
δώσουν εξηγήσεις για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδου για μια σειρά από αδικήματα, καθώς η δικαστική
έρευνα για την υπόθεση μπαίνει στην τελιχή ευθεία.
της ΕΚΤ
Γιάννης Στουρνάρας
υποπτοι
ι με παραγγελια της εποπτεύουσας
Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ευροπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
αποφάσισε την τοποθέτηση του
ΔΙΟΙΧητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα ως
έλους στην Επιτροπή Επιθπρόεδρό της, χαθώς τη θέση
κατείχε ο Erkki Liikanen.
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες της
Επιτροπής περιλαμβάνεται η
ακεραιότητα των χρηματοοικονομιχάν στοιχείων, η συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νομοεισαγγελέως Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Δυτικής Αττικής για ενδεχόμενη
τέλεση
χετικά με τη λειτου,07ία του
μιναρίου
όλοι οι συμμετέχοντες θα
αμελε
έλεια.
Ανθοοποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή
-Παραβίαση κανόνων οικοδομικής.
σεις, ωστε να αποκτησουν τιτΜ)
ησης "Soft1 ERP
των γνωστ ιχων
πεδίων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σεμινάριο θα ξεκινησει τις εQγασιες του την
Τρίτη 16 Οκτοβρίου 2018 και
θα δια!κέσει συνολικά 2 μήνες.
σε αντι
Erkki Liikanen. Η απόφαση συμπερι4οράς του Ευοωσυστή
ματος, η επίβλεψη των εσοτερικών ελέΥχων και η άσκηση των
λειτουργιών επιθεώρησης.
εση ισχύ
Η Επιτροπή Επιθεώρησης περιλαμβάνει επίσης τους Luis de
Guindos, Josef Bonnici, Patrick
Honohan χαι Ewald Nowotn
και θα εκλέξει ακολούθως τον