Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Προτροπή
τρίτων για
παραμονή του
αποθέτη Α5
με αντάλλαγμα
χωράφια στους
Ακρινιώτες
- Τι λέει ο
πρόεδρος της
κοινότητας

40 κορίτσια - ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα στη
μαθητική εστία Πενταλόφου
- 39 προσλήψεις προσωπικού

800 δημότες Κοζάνης στη
Λευκόβρυση για δωρεάν διανομή
τροφίμων - Το 90% αλβανοί και Ρομά
σελ ~ 3

σελ ~ 7

6838

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

σελ ~ 3

Πότε ανοίγει η
τηλεθέρμανση
στην Κοζάνη

Ακούστε
live

σελ ~ 24

Ελεύθερη
είσοδος στα
μουσεία 29 - 30
Σεπτεμβρίου

σελ ~ 6

Στο Εφετείο
Κοζάνης
η μήνυση
Αιανιώτη
ποδηλάτη στο
δήμο Κοζάνης
- Κόντρα ΔΕΥΑΚ
- τεχνικών
υπηρεσιών

σελ ~ 5

24ώρη
απεργία των
εργαζομένων
Ν. Κοζάνης
στο «Βοήθεια
στο Σπίτι»
την Τρίτη 2
Οκτωβρίου

σελ ~ 24

Καθαρός
ο καιρός κατά
τη διάρκεια
του Νιάημερου
- Ο δήμος Σερβίων
- Βελβεντού δεν
κατέθεσε τα
ασφαλιστικά
μέτρα

σελ ~ 5

«Τα λουκέτα
της αγάπης»
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης
τοποθετήθηκαν
στην κεντρική
πλατεία της
Κοζάνης

σελ ~ 5