Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t18pv ής-Νυόλαος Καραθάνος 1951-1974 1διο
-Εκδότρια Σταυρίδου L Σ
λιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018
ΠερίδοςΒ'(1974)*
Ap.άλλο υ 680-11 7190,50€
Προσπάθειες διασυνοριακής!
Χάνημ
πολ «Αράμα 1986
Ετην Προσ ro ηκαι ηςΤοϊκές Κοότητες
Εκδηλώσεις μνήμης για
τα θύματα της κ
συνεργασίας Ελλάδας
Βουλγαρίας για την
οροσειρά Της Ροδόπης
Στο πλαίσιο των Ημερών
1937-Τα έργα
Κραχτίδης" θα παλέψει
Μια πρώτη ματι
ΣΤ Αλληπέτε
αναπαρα για παράνελ τη!
στις αυτοδιοικητικές εκλογές στη Δράμα | Καταβολή του ειδικού
εποχικού βοηθήματος
2018 από τον ΟΑΕΔ
Οι πρωτες υποψηφιότητες
στο Δήμο Δράμας και στους
άλλους Δήμους Του Ν. Δράμας
| masa Houowc
κα & δι του ειδ olono sirv
την ημιττη 27 Σ82018 και ώρα 08:00, avoiYu η υπον ατ σεων ατό
μαςτηςΟμόδος Αμό οςΑρά
λος του Τμήματος Ασφάλαος Δράμας, πέντε ημεδαποί, ηλκίας 49, 24
46, 36 και 33 Οτρες)
Η διοδυασία θα ολοκληρωθεί την
30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00,
για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω
τών ΚΠΑ 2 καιτων ΚΕΠ και ώρα 23.59
Ya όσους υποβάλουν αηση με ηλ$| Τουθοκόση Πουμένη
κετός μέχρι το Μαο, οι αυτοδιοκητκές
επόμενη εργάσιμη μέρα (3/12/2018)
χών τόσο στο Δήμο Δράμας όσο και στους υπολοιπους Αήμους του Νομού φαίνετα Πω
Στο Δήμο Δράμας
θα αρ άσει την 8/10/2018.
Οι &κα ούχοι υποβάλλουν τις art
σεις τους ηλεκτρονικά είτε στα κατρα Προώθησης ΑΠααχόλησης Α2)
του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε
άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρό0paσης είτε μέσω των Κέντρων EEump
εταρίας οεβάρος της eroceir ons
ya παράνομη ανατοσε
Αρχής ΥΕνομένης αττο νυν μαρχο Δρόμος
κ. Μαμσάκο, ο ατοος ton αλλιώς, θα ενα unoνου, Χρίς την άδαα της
τησης Πολ div (ET)
re o o corre o ciao
Αυξημένη έως και 20% φέτος
mourEo
α Ηνοητώνάσδη
δασεργάτες, ρηα
m Εργάτες, μουακοί μέλη των οκείων
φφητή μονάδα ατο.
nseamet | η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης
axe op p a με
φωτ τ
ματεο σάτε
m uco aum
eraοκευαστ ής ζώνης, χειριστές EX000ζ
της εκδοτκής ετοιρΕίας.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων
N. Δρ μας κ. Ιωάννης Κεσκίνογλου μιλάει στον «Π.Τ.»
από τους χους του
τεχνοκνηματογράου και τηλεό
ρητές μονάδες αποθήκευσης δεδο.
θέρμανοης, συφωνα με εκτιμήσεις του npoé5pou
του Σωματείου
Πρατηριούχων
νηματογράφου κα eerpou μουτοί
CEr ση έως 2016 avquéero
σην τιμή του πετρελαίου θέρφέτος, το οποίο θα EsΚΝήου να δοπίθετα στην αγορά από
Στο 1,10-1,15 ευρώ τολίπροεκημά.
ται η τμή οοίησης του πετρελαίου
Ν Δραμας, κ. Ildάννη Keodoh ου.
σης ημέρες ασφάλισης, στο εισόδrμα κα, για τους πολίτες tptuv
ρών, στην άδεια &qu0ης αοζητού
Υησε το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.
τουν του ΕΟΚΑ mpGrV ΚΑ-ΕΤΑΜ, της
ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ Ι ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
κυμανθεί
αυτές τις τιμές που υπάρχουν
σήμερα στα υπόλοπα κα0qua, Yipo στο 1.10-1.15 €,
ενω σε αχοη μετέουουτάοζουμ, καθώς οι φόροι πρέπει να με*
ωθούν και η τμήτου πετρελαίου θépμανοης νακυμονετααπό0,55460€,
έτα ώστε να μπορείνα sroeloidveus
εδκό sno0κό βοήθημα einpoiv
ης rpourtoeso
δεν δοαιούντα το
σης, από 10/92013 έως 30/11/2018
κές υποχρεώσεις
τ. 25210 30000 κ. 6994 94 88 55
[email protected]
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
γνωρίζουμε ακόμη τι
φόρου πετρελαου
μανσης, αν θα υπάρχει
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
κου ev
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως
Δέχεται κατόπιν ραντε8OU
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
[email protected]
σημειώνοντας μετα
Καθημερηά 830-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
48 χρόνια
Παράδοση
στα σαντουιτς
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα