Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

29

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑ «∆ΙΧΤΥΑ» ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4951/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ «ΖΟΡΜΠΑ» ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Μποφόρ, βροχές
και κύµατα 15 µέτρων!
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Τέσσερις ψυχές
σε κρύπτη
µε... πλαστικά
ΣΕΛ. 5

ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Η βροχή «νίκησε»
τις φλόγες!
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 3

∆ΕΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Στα... κάγκελα

για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ

Πήγε για ανάληψη
σε τράπεζα
µε ξένο βιβλιάριο!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΟΥΝ
ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΕΛ. 5

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ Μ Ο Σ

ΣΕΛ. 8

ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ
Ο ΕΥ. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ: Ο ΡΙΟΛΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΦΟΙΒΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Πρεµιέρα
µε όνειρα

n Προµηθέας: Ρεκόρ

στα διαρκείας
n Παναχαϊκή: Αβεβαιότητα
για την έναρξη
n Ξεκινά το
10ο ∆ιεθνές Καρτ
ΣΕΛ. 15-23

Ασυµβίβαστος
για το δηµόσιο
συµφέρον
ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΩΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΣΕΛ. 7

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το ΤΕΙ... πήγε Νιγηρία!
ΣΕΛ. 12

«H DHL Express εγκαινίασε το νέο της
υποκατάστηµα στην πόλη της Πάτρας,
την Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου!».
ΣΕΛ. 2