Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Καίει
τσέπες φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5320 Παρασκευή 28.09.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Καινοτόμο
Σταϊκούρας
ο σχέδιο
νομου για τα
Αδιέξοδη η οικονομική πολιτική των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
Το 2019 θα ξεκινήσει ή πούληση
Βενιζέλος»
του 30% του «
: . Ανοδος με δόντια
καινοτο
δράση, γιατί πολύ απλά δεν
πλαίσιο, σε καμία χώρα της
Ευρώπης» χαραχτήρισ
ποθέτηση του
στην ποοτη συνεοοιαση της
Διαρκούς Επιτροπής Παρα
γιογής και Εμπορίου, με θέμα
ημερήσιας διάταξης την επε
εδίου νόμου του υπουρrode
γείου Υποδομών χαι Μεταφ
ομιων, αστιχων οοιχων μεταφορών και λοιπές διατά
Ο υπουργός αναφέρθηκε στη
σημασία χαι, στη στουο
ητα του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας την πολύμηνη
διαβούλευση που είχε
διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, ενώ ενημέρωσε
Αμεση ιατάργηση αυξή010:πόνου με ELI σεων 1% στις εισφορές
συμφωνια με τους υπουργους
Μεταφορών των βαλχανικών
χωρών, μόλις ψηφιστεί το
νομοσχεοιο, να μεταφουστει
με πρωτοβουλία της χώρας
δύσεον. Η διαδιχασία που προβ| Εργασίας Έ4ης Αχτσιόγλου λέπεται από τη νομοθεσία δεν
τράπει επ' ουδενί να καταστεί
Με την παρουσία της Υπουργού
πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση
του ιενι
ΣΕΒ, χθες, (Tom, 25/9/2018)
στα σε ΙΧ
Η άνοδος της ασ ολιστικής παραγωγης κατά το πρώτο
φετινό επτάμηνο μπορεί μεν να ικανοποιεί ως ένα βαθμό
τους παραγοντες της αγο ας, ωστοσο δεν ειναι σε θεση να
αρει μια σειρα προβληματισμαον που οι ιδοι εχ40α ουν
επειδή δεν έχει
Την κα Αχτσιόγλου συνόδευσε ο
καλ σου οντας την Υπουργο ο
Προεδρος του ΣΕΒ Θεο ορος
μεταξύ αυτών και το νυος των
να εχει μια οικονομια συνδεεται
με την παραγ(mm χα την παραγωγικότητά της. Με την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή της.
Οχίνδυνος μιας τεχνιχά μη επαΟχως τεκμηριωμ€νης αύξησης
το μισθων να λειτουργησει σε
βάρος της νόμιμης απασχόλησης
ακόμη η συμφωνία με την
Νάσος
που υπο ε
στη γιο σσα της
και στα α βανιχα,
προκειμένου να υιοθετηθεί
το ίδιο θεσμικό πλαίσιο από
τις υπόλοιπες χώρες της Βαλφάσσας στάθηκε ειδικότερα στην
επίστευση τον διαάκασιών για
κυβερνητική
Σύμφωνα με την ανακοίνοοση του
Ειδιχοτερα, η Ένωση Ασφαλιστικων Εταιρειων Ελλα
δος δημοσιευσε χθες τα αποτελεσματα της έρευνας που
κυριως.. Απο το + 14,8%
του η αδου υγειας. Ο κ ύ
δος συνεχίζει και φέτος να
αναπτυσσεται με διψήφιους
τη διαμόαφοση του καταπατου
μισθού που r14ίστηκε μετά από
χανικης και να έχουμε να
κτυο υδατοδοβα/Χανικό δί
ομίων. Επισήμανε την προβ
λεψη υδατοδρομίων και τη
σπουδαιότητα δημιου,Qγίας
τους όχι μόνο στη νησιωτική
Ελλάδα αλλά και στις λίμνες
είναι υπυοκτός.
ΣΕΒ, στο σημείο αυτό, ο κ. Φέ0JΕΧτόνησε για την πορεία της
ρυθμούς, πλην όμος η αν
. Αν υπήΟχε λόγος επίσπευσης
κατά ένα πεντάμηνο τον π2οθεπαραγωγής για το χρονικό χή πορεία τον τελευταίων
διαστημα Ιανουαρίου-Ιου- ετον οφειλεται περισσοτερο
| σας, επισήμανε τα ακόλουθα:
αποτέλεσε αίτημα της
επισπευση της διαδικασίας σμιών αναφορικά με την λίου του 2018. Σύμφωνα με στην αύξηση των τιμοπου προβλέπει το
διαδι χασίας
Ν. 4172/2013 δεν πρέπει να διαμαρφυ)σης του χατυτατου
ακυράσει την συστηματική δια- μισθού, υπάρχει τώρα ακόμη
τα στοιχεια της ερευνας, η
αύξηση που ση!
παραγωγή ήταν της τάξεως νων
βούλευση χαι τεκμηρίωση που σοβαρότερος λόγος ανάλογης
επιο τευσης της μειωσης των ασ4ααπό
1.10.2018 με μια ακόμη τροποΣημειώνεται ότι, η επεξεοεδίου
4,3% και αυτή προήλί
να τόσο σοβαρό
απαιτείται για
ζήτη!
δημιουργία νεο
απασχόλησης και νέων επεν- Οία.
συνεχίζεται αύριο στην Επι
θέσε(ον