Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤράπείαΠειραιως. Σύμμαχοςτών επιχειρησεων Του τουριστικού κλάδουοι:
5 ενότητες που καλύπτει το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOYRISM 3600
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1346 Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΟΕΔΗΝ: "Στο Ταμείο
Αποκρατικοποιήσεων
και το μεγαλυτερο
οσοκομειο
της Θεσσαλονίκης"
ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκ
"Δεν υπάρχει καμιά
αδυναμία του ΟΑΣΘ
να εκτελέσει
Το περιαστικό έργο"
>>>Er
ι το ΥΜΑΘ και η
Ρωμαϊκή Αγορά
Θεσσαλονίκης στο
Υπερταμείο;
Ti καταγγέλει η
τηςΚοΤρικήςΜακεδονιας και Τηςθεσσαλονικης
αικη Ενοτητα
25-30 5
Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού στην Καλαμαριά
S>>> 9
SALONC
ExP02018
ΕΝάηδιάθεσητώνμαθητικώνδελτιωννια τοσχολικ έτος2018-2019
οΕθα μερίδα
Διεθνης
Εκθεση
κάνναβης
ταξιδεύει στη
Θεσσαλονίκ
Σήμερα Πέμπτη, 27 Σεπτεμ-1 εία του Οργανισμού (Αλεξ! Δικαιούχοι των μαθητικών
βρίου 2018, ξεκίνησε η δια-Ι Παπαναστασίου 90, 1ος δελτίων είναι οι μαθητές της
θεση των μαθητικών δελτίων | όροφος) και κατά τις ώρες | Δημόσιας Δευτεροβάθμιας
(πάσο) για το σχολικό έτος | 08.00 έως 14.00
2018-2019
Η διάθεση των δελτίων θα | ση του Διοικητικού Συμβου-1 της ηλικίας τους εντός του
πραγματοποιείται από τη Ιλίου του Ο.ΑΣ.Θ. τα μαθητι-1 ακαδημαϊκού έτους 2018Διεύθυνση Διασφάλισης! κά δελτία θα διατίθενται! 2019, δηλαδή έως την 31η
Εσοοων, στα κεντρικα γραφ- I πλέον ουρεαν
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
Εκπαιδευσης, οι οποιοι
Σύμφωνα με σχετική απόφα-1 συμπληρώνουν το 18ο έτος
Αυγούστου 2019