Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διαφωνώ μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
εμπτη
ελεύθερο
Σεπτεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5617
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΑΤΑΙΡΟΊ
Τιμή ΦύΑ: 0,15 €
Eyvaría
απο ."χρυσαφι 111
νολοκληρώνονται σταδιακά οι νέοι σταθμοί διοδίων. Μέχρι τον Απρίλη
ο σταθμός στη Σιάτιστα. Αυξήσεις φωτιά από 1/1/2019
Σελίδα 1
Τέλος τα capital controls
για τις αναλή μεις
μετρητων
Μειωμένο
Σελίδα 16
αγροΤΙΚΟ ρευμα
Τελειώνει η προθεσμία
καταβολής των αιτήσεων
για 230.000 δικαιούχ0us
του ηρονομιακου
αγροτικού τιμολογίου
ηλεκτρικού ρεύματο
Ένα όραμα σταδιακά
υλοποιείται
Στον Δήμο Κοζάνης και στους πολίτες οριστικά
η έκταση του Σιδηροδρομικού Σταθμού
Σελίδα 13
0ΔιασυλλογικοΠρωταθλημα Τηλεπικοι.
σκάκι Παίδων-Κορασίδων'
ΚΔ Μακεδονίας 2018
(1η αγωνιστική)
nincmKU1Σελίδα 6
νωνιες
η Ελλάδα είναι
Σελίδα 24 1 η ακριβότερη
χώρα στην Ευρώπη
Οι πιο ακριβές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένω.
σης για καταναλωτικ
αγαθά και υπηρεσίες
καταγράφονται σε
έρευνα της Ευρωπαϊ
κής Στατιστικής Υπη
Η χώρα των ΣΥΡΙΖΑ
ΝΕΛ χρειάζεται
"αποχουντοποίηση"
Ta-σκαμrίλια" Που πέφτουν στην κυβέρνηση είναι
ρεσίας (Eurostat)
μένει σε-σοβιετικού-τύηουχειμέρια νάρκη, ακουμ.
τούν πλεον και τον σκληρό πυρήνα του κράτους
δικαίου, την κατάσταση στη δικαιοσύνη και την ελευ
θ ρία του τύπου.
Η Ελλάδα βρίσκεται
ανάμεσα στις ΠΟ ακρι
βές χώρες σε ένα
ομέα στον οποίομά
λιστα δεν παράγει
Χθες το ΚΕΦΙΜ δημοσ on0ίησε τα στοιχεία του Κα
ναδικού Ινστιτούτου Fraser σύμφωνα με τα οποία από
άποψη οικονομικής ελευθερία
κάτι.
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 11