Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τους έπιασαν με τα «ζάρια» | Σε συμβούλιο υπουργών
στα χέρια σε καφενείο | Γεωργίας ο Στ. Αραχωβίτης
ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
«Το καράβι
| της ΑΕ Σπάρτης ξεκίνησε
και δεν γυρίζει πίσω» σελ. 15
στις σελίδες 12 & 13
| της Ση
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρέμβαση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών Λακωνίας
| 2,3 εκατ. ευρώ
«Χωρίς μέσα και εκπαίδευση ERpinn της
οι επιχειρήσεις διάσωσης»
από το ΥΠΕΣ
στον Δ.
Για εξόφληση
χώρας το Υπουργείο Εσωτε.
6.143.610,39 ευρώ. ΤΟ ΠΟσό
μόνο για την εξόφληση uno.
Με αφορμή τον τραυματισμό Πυροσβέστη σε επιχείρηση στον Ταύγετο
ρωμής Που έχουν καταστεί
τελεσίδικες έως 19/7/2018
και αφορούν σε αξιώσεις από
Προμηθειες σΥαθων na
ροχή υηηρεσιώνή εκτέλεση
Τις ελλευ εις σε εξοπλισμό και
το Προβλήματα στην εκπαίδευση και τον συντονισμό τον
Πυροσβεστικών δυνάμεων σε
επιχειρήσεις διάσωσης και
έρευνας αναδεικνύει η Ενωτική
ΑΥωνιστική Κίνηση Πυροσβε
στον Λακωνίας ΕΑΚΠ με
αφορμή τον Πρόσφατο τραυμα
τισμό Πυροσβέστη της ΕΜΑΚ,
κατά την αναζήτηση του 52χρονου κτηνοτρόφου στον Τού ετο
Συγκεκριμένο, n EAKN τονίζει
ότι "το περιστατικό αυτό
καθώς και μία σειρά άλλα nou
προκύπτουν συνεχώς τόσο
στην περιοχή του Νομού Λακωνίας όσο και πανελλαδικά
των ΠΥ της χώρας εκτός των την μεταφορά του ελικόπτερο
EMAK.. καθώς και την anou- tunou SUPER PUMA ως το
σία του κατάλληλου συντο- πλέον καταλληλότερο πτητικό
μέσο ηροσέγγισης σε δύσβατες
περιοχές και όχυ το AGUSTA
σμού των ενεργειών,
Σύμφωνα με τους nupooBEέργων.
και σχετίζονται με Προσηύθειες στες n επί Πέντε ωρες επί BELL, κα ως και ου ο διά Tonood nou αναλογεί στον
διάουσης κυρίως τραυματι novn Προσπάθεια των σωσης της ΕΜΑΚ και όχι Δήμο ΣΠάρτης ειναι
σμένων ατόμων, καταδει Πυροσβεστών της ΠΥ. ΣΠάρτης ομάδα τουπεζοπόρου τμήμα 2.312.800 81 ευρώ και θα
κνύουν τις μεγάλες ελλει εις σε συνεργασια με τον ΕΟ τος της Περιφερειας Πελοον γίνε με x contouAG apio
Σπάρτης, αλλά και η ταλαιπω- νησου Που δεν έχει την Ισμού του Υηουργείου Εσωτεεξολισμό, σε εξειδικευμένη ρία του τραυματισμένου nupo- ana1τούμενη. για τέτοιου εί- ρικών nou τηρείται στο
εκπαίδευση διασα σης και ο έστη θε μηορουσε να ειχαν δους διασωσεις εκπαίδευση» Ταμείο Παρακαταθηκών και
συνέχεια σελ.9 Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των
Δήμων», εντός του Πλαισίου
nou unapxouv σε
έρευνας για την πλειοψηφία
αΠΟφευχθεί, αν είχε κληθεί για
«Sparta Tourism Experience»:
ΕΚΠαιδευση στον τουρισμο-εστιαση
Διήμερο σεμινάριο για τους επαγγελματίες των δύο κλάδων οργανώνει ο Δ. Σπάρτης
ou op notre
διαδικασ no o
όσους-άμεσα ή έμμεσα-andσχολούνται στον ΤουρισμόΕστίασης και τις υηηρεσίες τους
στην ευρύτερη περιοχή του
1 ακολουθήσουν οι επιχορηνων un°χρεώσεων ορίζεται
στην un' apl8p 42266/13-08.
PARTA TOURISM
)) Ε Χ P E R E N C E
γούμενοιδήμοι και οι σχετικές npoun°θέσεις για την
Δήμος Σηάρτης διοργανώνει
ριο Τουρισμού και Εστίασης με
τίτλο «Sparta Tourism Experience» στις 16 & 17 ΟκτωΒρίου,
Κατά τις δύο ημέρες του σεμι1
ομιλητές, οι οποίοι θα npoope.
ρουν σημαντικές γνώσεις σε
Τα λεφτά,
θέματα τουρισμού, μέσα από 1 τα μπερντέ,
σμού Πελοοννήσου και της
Ένωσης Ξενοδοχείων Λακω
νίας αηευθύνεται σε όλους
τα μπικικίνια
γράφει ο Αντρέας Ανεμος
συνέχεια σελ. 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα