Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
¸ ¶Æ°¹Ä¹° º°Ä°¤¶Ë£¶Ä¸ª - º°¼¶Æ·¸ª, ¶¦¹ª¸»Ãª ¶»¦ÃÄê º°¹ ¶¦¹ªº¶Ë°ªÆ¸ª
NISSAN, RENAULT, DACIA ¡¹° ÆÃN Áûà º°μ°¤°ª ª°ª ¦°ÄÃ˪¹°·¶¹ ÆA Á¶°
»ÃÁƶ¤° Æ¿Á ¶Æ°¹Ä¹¿Á ª¶ ¶Á° 2¸»¶Äà EVENT...

Æï ªÀââáôï ëáé ôèî ºùòéáëÜ 29 ëáé 30 ªåðôåíâòÝïù
óôèî ¦áòáìéáëÜ ôè÷ ºáâÀìá÷ åðÝ ôè÷ ðìáôåÝá÷ ºöî/îïù ºáîÀòè, çîñòéóå
áðÞ ëïîôÀ ëáé úÜóå íéá íïîáäéëÜ åíðåéòÝá ïäÜçèóè÷ íå ôá áçáðèíÛîá îÛá
íïîôÛìá ôè÷ NISSAN, RENAULT ëáé DACIA...

Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

„ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

5 προτάσεις για τη μείωση
των δαπανών του δημοσίου στο δημόσιο διάλογο από
τον πρόεδρο του Κέντρου,
Αλέξανδρο Σκούρα Σελ. 11
„ ΣΤΑΘΗΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

ƶưÄƸ

26.09.2018
Îôï÷ 21ï
°ò. ¼àììïù 5063
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ
«Η Δημόσια Τηλεόραση
αναπαράγει την προπαγάνδα
περί Μακεδονισμού Ζάεφ»

Σελ. 4

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ

«Περισσότερο με
ενδιαφέρει η κεντρική
πολιτική σκηνή»
Σελ. 5

«Προτεραιότητά μου
το Πράσινο» Σελ. 7
„ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Άρθρο: Το τέρας ελλοχεύει… Σελ. 12

ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ
«Η συνύπαρξή μας στην
κυβέρνηση είναι η μετάφραση
της έννοιας “εθνική ενότητα”»

Σελ. 9

„ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ:

Αγιασμός πριν από την
προπόνηση της Τρίτης για
την ομάδα, παρουσία του
Μητροπολίτη ΦΝΘ Σελ. 21

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ