Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ή ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 25 ΣΕΙΤ ΕΜΒΡΊΟΥ 201 8
mpia s B
Rδρυτής-Νυ όλαος Καραλά ος 1951-1974 18ο κτήρια-Εκδό pwPr yla
L Σηλι ν
Περίοδος Β, (1974)*
Ap. φύλλου 6880-11.715 0,50€
Αυλαία του φετινού
Φεστιβάλ Ταινιών
Πρόταση της Δόξας
ΕΤΑ ΤΟΣΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗΝ
Yla Play-Off
στο πρωτάθλημα
ΕΓΕΝΕΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΙΤΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
των νοσηλευτών
-Ν. Λάτσης: Στο 15% η έλλειψη
Μικρού Μήκους Δράμας!!
-Εθνικό: Χρυσός Διόνυσος, στην
Tar ία Αβανος Του Δραμινού
Διάλ 1.-4-1 Απίστευτη ταλαιπωρία για την Εταιρεία | Φιλοζωικές
nonarme pou ρός «Η Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο» | Εταιρείες
με θέμα
με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
μ τη elo Ap olpp 01 Ασε ουσ ις 8
Τι λέει στον-Πρωινό Τύπο» ο πρόεδρος της Εταιρείας κ. Σάββας Πα
παδόπουλος
Γέμισε η Ελλάδα
Δράμα Ενάντια στον Καρκίνο», ιδρύθηκε το 2014
από Δρομη ούς επιστήμονες, με σκοπό την ενημέρωση των κοροανοπαθών γύρω από την κάθε μοργή καρό
νου αλλά και την καταπολέμησή του. Ένας από τους
σκοπούς της, είνα η διopyd υση συνεδρίων μέχρι σήΑνάμεσα στις διάφορες ενέργαές της, ήταν η δημιουργία
ενός project, μιας εργοοίας, γιατις νεοπλασίες στο Νομό
Για την επέτειο
Σφαγής της Δράμας
από μαρτυρος καταγράφηκα
ορα προ που ανταποοποια γνεται τόσος λόγος. Είναι και τα
και οι μύγες και τα πουλιά
κρίθηκαν, είτε μέσω συγγενών τους. Σ οπός, η δημουργία
μιας βάσης δεδομένων για το Ν. Δράμας, ώστε να εξεταστούν τα δο αφορα τήματα που apop0ύν τον κορκίο και
τις νεοπλασίες, αλλά κυρίως να καταγραφούν τα μεγάλα
ποσοστά του καρκίνου στην περιοχή, ώστε να ατηθεί η
όζωοι όμως ομιλούν συνεχώς και εκaro 29 Σεπτεμβρίου, στις 7-10.30
πμ, για την επέτειο της σφαγής του
Δραυνού λού παρά των βουλγαρκών
Δράμα Ογκολογικό larpdo στο Νοσοκομείο της.
Πατους παραπάνω λόγους αλά κα για πολλούς άλλους
ΚΟΜονικούς λόγους, ο «Πρωνός Τύπος δέχεται να φιλοξενήσει σης σελίδες τους το ηαρακάτω παιστατικό, Που
αφορά ένα πρόβλημα της Εταραας «Η Δράμα Ενάντια στον
Καρκίο», σε σχέση με την γνωστή εταραα της Cosmote. Το
εν λόγω περιστατικό, δημοσιεύεται γιατί πρόκειται για ΙΑα
εταιρεία με γενική κουνική ατοδοχή στην περιοχή της Δρ4
μας, κα έχει προσφέρει σημαντική επιστημονική καιόχι μόνο,
βοήθεια στη μεγάλη μάχη ενάντια στον Koptivo.
Τη συνέχεια, στο μνημείο στην συμβολή των οδών Εθνικής Αμύ ης και
Το πρόβλημα και
μετην συνεχή πίεση που ασκούν ανάαντιμετώπ°ή του
Πρόεδρος της εταιρείας «Η
Δρόμα Εναηα στον Καρκίνο»,
αλλά και επίσημος εκπρόσωπός
της, είνα ο κ Σάββας Παπαδόπουλος, ιατρός, καταγόμενος
από τη Δράμα, διευθυντής του
Παθολογοανατομικού Εργαστηρου στο Νοσ0ope
φίσει νόμο για την προστασία των
σκύλων. Προσέθεσαν βέβαια και την
των, θα τελεσθεί τροφο και έπετα θα
ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.
θα πρέπει επίσης να ενημ"ώσουμε ότ, ο «Πρω,νός
Απότο Σωματεί ΑμεΑ ΝΑράμος
«Επικοινωνία
κυνοφιλία τους. Και ο νόμος είναι πολύ
ρόντ σε rowan τη δημοσίευσητου ρεπορτάζ να
στεαει εημερωτκό email προς την Cosmote, προεμένου
να της δοθεί η ε καρα για on a roe and τηση Δυστυόμως, για τέσσερις ημέρες δεν υπήρξε οπαα ποτε
Προκειμένου να δημιουργηθεί και να δουλέ4e1 το project
με την καταγρα των veo ao w, η-Εταιρεία Ενο τα στον
καρκίνο», ενεργοηοήσε έναν λογop100μό aoud μέσω της
τες πρόστιμο μ ρι 30.000 EU ώ και φυλάκιση ενός έως δύο (1-2) ετών!
Μου κάνει όμως κακή
η επιλεκτική αγάπη για optσμένα ζώα κυρως για τους σκύλους.
Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μια καθημερινή μάστιγα! !
Στοιχεία για τα τροχαία στη Δράμα το 2016, 125
2017 παρουσιάστηκαν στην 5η Νοσηλευτική lmen
pl μεθ ξητ τικ με α ρμή την ομοόμα αν ρηματοοι αναγάλο αν
ν κατηγορη Ούνγιακαλε ψηαγυκαι οι
wa X p p ena πρ Σο άθος
ης ερίποθαπραγματοταθεί apo
μένων πολιτών για τα κυνοκομεία, για
της για ταζωα και σκλ
Φιλοζωικών Οργανώσεων, apou κατοΔιημερίδα Του Νοσοκομείου Δράμα
Η διακομιδή των τραυματιών και η ασφάλιση των οχημάτων
ApEA N. Δράμας καιτου Κανονικού Πολύση ο»:
νησαν να τη
ος πρό
παγια μα
Τοπική Αυτο ol
τιή ημεαδα η οποία αφορά τόσο στον
aden όσο και στηνοκ éea του.
ΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ενότητα στην
πολυθεματολογία της 5ης
Επιστημονικής Νοσηλευτικής
Δημερίδας του Γεακού Νοσοκομείου
Δρόμος, ήταν εκείνη με τα τροχαία
ροσβεστκής Δράμας με τίτλο: «Ο
ρόλος της ΠροοΡεστικής Υτηρε σίας
στην περπτωσητροχαίου ατυχήματος», από τον κ. Aydonou Πανγιάτη, στέλεχος του ΕΚΑΒ στη Δράρα
μετον τίτλο:«Ανταπόκρση και ασφοΟπως επισημαία,«Τρώτιστο είναι
να ψαστε γνώστες του Κοδωα Ode
κίς Κυκλοφορίας, κα να τον τηρουμε
ποτά για να αποφευχθούν οποοοδή.
ουέτειες που έχουν να κάνουν
Ισποτα» παιδιά, που ζητανΕύουν
σκυλιά
Οθ ή και τα μέλη της οικογένειαρ. Σε
σχόλιο του ο κ. Μόσκος, ανέφερε ση:
Παλλες φ péc, μ τά από επί ε4η στον
γιατρό συητάρελέγο τας ότιμας έδωσε
κάτοιαθεραπεααλλάδενήταν αποτελομετοτραχαο ατύχημα.
λής διακομιδή ασθενή-Au
σίδα δακομιδή9. και από τον
κ. Δαϊλάκη Απόστολο, ασφαλστή με θέμα: «Τροχαία ατηματα και ανασφάλιστα οχήμτα στην Ελλάδα της κρ σης .
ατυχήματα Η εν τητο e e τον τ τλο:
«Τροχαία ατυχήματα: Παραμέναμό.
στιγα για την Ελλάδα και αν νου,
οι γι' αυτό, διότι μπορε να
poup λά ος τα συμπτώματα ή να ξ!ου-Ε κάτου, με
Στην ενότητα αυτή
byn αν από τον κ. Ακο τα Αλε
εσηγήσεις
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
της Τροχαίας Δράμας με τίτλο: «Τροcia ατυχήματα στη Δράα», τον
κ. Δοδούδη Κωνσταντίνο διαιοτή nu.
Α. ΑκούΤος: Τα Tpogoia
στη Δράμα
Πάτικος-Μασμανίδης
Στα τροχαία ατυχήματα και
an ong
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
νεες, ενώ αναφέρθηκε
[email protected]
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
στικά στοχεία.
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παραδοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα