Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΡΙΤΗ

τώρα!

25

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4947/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΟΙΟΝ ΒΟΛΙ∆ΟΣΚΟΠΕΙ Η Ν.∆. ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ‘Η ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ

Nέο πρόσωπο
στο προσκήνιο!

Τον έσωσε ο
φρουρός του!

ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 3

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ
ΣΤΑ ΣΥΧΑΙΝΑ

Ευτυχώς που
ο άνεµος... ήταν
«σύµµαχος»
ΣΕΛ. 8

ΚΤΗΝΩ∆ΙΕΣ ΣΕ Κ. ΑΧΑΪΑ
ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ

Θανάτωσαν
10 ζώα
σε λίγες µέρες!
ΣΕΛ. 5

ΤΕΣΣΕΡΙΣ «ΕΙΣΒΟΛΕΣ» ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ
ΣΕ ∆ΥΟ 24ΩΡΑ

14χρονη εξπέρ
στις κλοπές

Η ΕΛΕΝΗ ∆ΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΚΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Γενναία δωρεά

από την Πατρινή ευεργέτιδα
n ΘΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
n ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗ «Γ»
Ο ΠΡ. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΜΑΡΑΣ:
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ

Η µεγάλη ευεργέτιδα
Ελένη ∆ιγενοπούλου
-Ζαφειροπούλου

Το εµβληµατικό
κτήριο

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 5

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΑΦΑΝΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

O πρ. ιδιοκτήτης
Χάρης Τσιµάρας

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ:
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ,
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

∆ωρίδα: Στη
«γειτονιά» µας
και µε… πολύ
µέλλον!
ΣΕΛ. 9

Αντίο στον
κυρ-Παύλο

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 17-25

ΣΕΛ. 4

Η πρώτη «εργάσιµη»