Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΓΟΣ ΙΔΡΥη!11931
ΜΒΡΙΟΥ 2018 .
ιαβάστε σ' αυτό το φύλλο
2 τον 013 οσυης 3 πρ Yanto o el 17: Mapaayinto 22 Mysripts καλή σχολική χρονιά
KOrvonpali0ις
tvetipσύοαφη στογραφείο του
Σάββατο, 15 rou μηνός,
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
μαθήματα.
-ta aicin damguia cultaiseencév μεταΡΡο@piag.
εβδομάδα 'όλαση"!
~w emmnmwww in
τέλος στις ενισχύσεις
ια το ρωσικο εμπάργκο! | | κός ο ράλος της cK1ίδησης στην κατρακόλα, της
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
THA. 23320-20330& 6939-794630