Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018
ΣΤΕντά ο 2018εί Ετοσέλμα άρ ΟΗ λν
στήν άγγλικόπραίτερο ειπαντός Συνθή ης
Ποότασις μομφής ΝΑ σε Τσίπου
ρθρο της
έ άτη χύοωση τω Ποεσπο
στήν αγγλική (που υπερισχύει παντός άλλου, και
Τοείς ψηφοφορίες «φωτιά» τον Μάρτιο χρίνουν τον χρόνο των έκλογών
αι, άποιοι της κρατούν πόζα φτιάχνοας μέ το νού τους ανώγια και κατώγια. Έμεις
μαθημένοι είμαστε άπό κάτι τέτοια, πάντα βρί
σεως τών «Α ν
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές πώς με
που τους Θόδωρ
ου Τοσου
έμείς άλλά ή χώρα. Έρχεται μια ώραία πρωία ή
στιγμή της αλήθειας για όλους
λεσαν νέα νευρική κρίση στο Μέγαρο
ρωτημα πο
υμε σήμερα, τρεις μ
ειδοποιώντας πως
ς στον τόπο μας θα κριθούν σε τρεις
ψηφοφορίες. Στην ψηφοφορία γιά τήν
κύρωση της διμερούς Συνθήκης, Ελλάπου
Ελληνική Δημοκρατία στον ορο nationality είναι
Βουλή ή Συμφωνία τον Πρεσπών. Ένώ
θα καταμά και οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ; Έννοούν και
ύτοί ιθαγένεια. "Η μήπως αποδεικνύεται κ
εισδοχής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ με
μέρα και περισσότερο οτι αλλα έννοούμε έμεις
αί άλλα δια βάζου
ι; Δέ
ρνηση σιωπ
για ν
γός Αμύνης Πάνος Καμμένος σκλήρυτου
παρέλαση. Στο Ευρωκοινοβούλιο χρησιμοποίη
ότητα». ΠαραβίαPIZA-ANEA. Και για να στεγανοποιήσει τα δεξιά νώτα της κεφαλαιοποιώντας πολιτικώς την άπορριπτική
από τώρα τ
λευτών του άπό τήν Κυβέρνηση, είναι
ήύποψία του πώς ή μεγάλη πλειονό
πώς τόσο στο Μέγαρο Μα
μου δσο και στό Πεντάγωνο έχει φθάήπληροφορία τι στο περιβάλλον
μπορεϊ νά αποκλεισθεί."οπος
που έδωσε στο πρακτορείο
ή ίδέα πώς
ρίως για να σύρει τους «Ανεξάρτητους
Έλληνες» να ψηφίσουν τήν δική της
προταση μομφ
Τσίπρας χαρακτήρα μητέρας τ
υπαρχει γεωγρ
ε στοχο προσοχ
ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Βουλγαρία» είπε.
| το Κοινοβούλι
ρέπει να καταθέσει προταση μομφής κατ
ν πλειοψη
Αποτύπωμα πελ υατο
παιδιου τον 2ου μ.Χ. άιώνο
vous πού Ηλουν ιά πουν
Παοασ ευόπουλου
πόνο Tous, ή
τοαναγνωσμα
τού Μάξιμου Χαρακόπουλου
ΑΝ τα φαινόμενα ανομίας στα έλληνικά πανεπι
ίξε- μύτη
του έκει πού δέν τόν
νονταν καθημερι
γεται! Το συγκεκριμένο
Τό σκαρφίστηκαν οι δι
D! Αύτό έπαθε καί ένας
λου γιά τή βίαστα
ΑΕΙ» θα αποτελούσε μια έξαιρετική άφορμή για
μία σέ μια ιδιαίτερα καταθλιπτική πραγμα|
ΤΟΙΧΝΟΣτον στήν.Ιστορία άφησει τοϋ μεγέθους τούπέλματος, ένο
το συγκεκριμένο ευρημα χρονολογείται άπότούς άρχαιολόγουςστόν
2ο μ.Χ αιωνα.Τό διαφορετικό και
έξαιρετικά ένδιαφερον α το ε ρη
μα έφερε στο φος ή αρχαιολογική
σκαπάνη κατά την διάρκεια άναμα δσο και άλλα στοιχεία γι' αύτό
τό παιδί, οπως ποιός ήταν ό πατέ
ρας του και τί απέγινε όταν μεγάλο σε δενειναι γνα στα Ωστοσο, οι
άρχαιολόγοι τής ΕφορείαςΆρχαι
οτήτων
μπερασμα
ικρούλη που έτρεχε άσταμάτητα
πού έζησε πριν άπό 1.800-1.900
χρόνια. Αυτό προκ πτει από εναν
Zanotti
worsyo
ποδιού!ΠΥΕμ την κάμ
ttos του καί ό
ΜΕώπροςστόνχα ρο άλλά
άγαπητός σέ διάσημες
σταρ, δπας ή Beyoncé,
ρά Τουνά
νο,άλλά ώς φαηΕται τό
χταπόδι δέν έπασχε άπό
μανία αύτοπροβολής καί
πτόπλινθο-μιά πλιθα άπό πηλό
,Ηλείας κατέληξαν στο συότι έπρόκειτο για έναν
διαστάσεων
Παιδείας συγκρότησε μιά έπιτροπή γιά τήν άντιμετώπιση της βίας στά ΑΕΙ. Τό πανεπιστημιακό
άσυλο έδώ καί χρόνια έχει χάσει τό νόημά του,
ψημένη στο κα
27x22x4 5 έκ.,00ποτος φέρει στήν
μία οψη τό άποτύπωμα του άριστερού πέλματος μικρού παιδιού.
σκαφών σε ρωμαϊκό τα
αθώς δέν υπάρχει κανένα ζήτημα έλεύθερης
διακίνησης ίδεών. Αντιθέτως, τό συλο κατέληναν; Έβαλαν ρολόι στα
παπούτσια τους! Καί παλοιπόν τήν κάμερα του
δύτη και άρχισε ή παήλικία τού παιδιού εκτιμήθηκε βάχώρο τήςΟλυμπίας. Τόσο το ονοραβατικό στοιχείο που προσφεύγει στό πανεπιστήμιο για να άποφύγει τή σύλληψη.
Διχασμός στο διαδίκτυο
για την αυτοδικια
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ τής Δικαιοσυνης η ύποθεσις τούθανα
Μπλόκο της Porsche
άδύναμος καί ή κάμερα
baVE«qTEpa» στα πλοκ.
μια του χταποδιου. Εδώ
πού τά λέμε τό χταπόδι
Μπήκαν στό
δα Μόδας της Νέας'Yopκης στό show Christian
υστυχώς
2019. Τώρα πώς φαντάος μα
η εως,
ΗΠΡΩΤΗ αυτοκινητοβιομηχανια στην Γερμανια
ζοντα οτι ol y al g
γιά νά δουν στα λουράκια
τήν ωρα στα μικροσκο
καί αυτό νά άντιδράσει,
στην οδό Γλάδστωνος και τον ξυλοδαρμό πού ύπέπαρήγαμε οι ίδιοι κινητήρες ντήζελ, ομως ή εικόλαμπρό» έργο της σοφία
στη από τόν καταστηματάρχη και περαστικούς. Και
σάλος εχει ξεσπάσει στα μέσα κοινωνικής δικτυοληστή και έκείνον οίδποίοι θεωρούνορθή τήνάντίνα τής Πόρσε έπληγη. Η κρισις μέ τό ντήζελ μας
μαίνοντας οτι ή έταιρεία δεν διαθέτει ντηςελοκινη
κίνησις πού χει
καί νά τόν
πομακρυρασκευόπουλου ακολουθεί πιστά τά χνάρια τού
ϋτου, κατασκευάσματος.
Μιλ με για τον περίφημο νόμο, που ανοιξε διάπλατα τις πόρτες των φυλακών σέ δολοφόνους,
ροηγου μενου
επίδοξο | τα αυτοκι
που δικαιολογούν τον
κάποιος τους ζητήσει τήν
ώρα, θά κλωτσουνεμπρός
δεκτή μέ ικανοποίηση άπό
πνη βλακΕΙα παράδειγμα μιά γυναίκα στό Μάδραση το κοσμηματοπώλου.
e1απωνία:"Η χώρα της
σκαρφαλώνει σέκτίρι
ποιήσει ρομπότ; Καμμία
της, άλλά αύτά τά φαι, αύτό καί σέόλόκληρη
τήν χώρα ύπάρχουν καί
νόμενα θά έπρεπε
μωρουνται αύστηρά, διόΆποχαιοετισμός στον Κνοιά ο Γουβέα
μοφιλή, ειδικώς σέ έστιατόρια που προσφέρουν
φαγητό και ποτό μαζί,
ματος, κάτι πολύ ευκολο
νά συμβει, λόγω της έπικινδυνότητος της άναρσεως μετά κάποιο
ίσως ζητουσαν καί τά..
Μέ τόν Κυριάκο Γριβέα
μέ συνέδεε βαθειά καί είλικρινής φιλία. Γνωριστήκαμεστά δύσκολα χρόνια τού
σει» έξαίτίας μια s συμβάσεως πού είχε ύπογραφεϊ tri
ΠΑΣΟΚ μέ τόν κατασκευαστή καί έμπόδιζε τήν πρ o
δοτών ργων γιά τήν άποπεράταση τοϋ πολύπαθου
ματο"καθώς τό διατηρητέο
κτίριο τής λεωφόρου Συγροϋ δέν μπορούσε νά Kun6eTai φαν όταν σχεδόν άδνατη ή συνέχιση τού έργου.
Exel, διαπίστωσα τό πείσμα
πρόσωπο τής διευθύντρι
ας τού Μουσείου, ή όποία
δέν άνήΚΕ πολιτικά στην κBepv σα παράταξη.
τού Αθαν.Χ. Παπανδρόπουλου
όποια μάλιστα έπιτυγ
σωστή ποσότητα μπύpas καί
ραδειγματική τιμωρία θά
άλλους νά μιέπρόκειτο γιά μιά συνεχώς
βαθειά δημοκρατική συνείδηοη καί μέ θητεία πλά σέ
Επιθυμία τής τ
τα, τήν ντομονή καί τήν hmκυβΕΟσυνυπήρξαμε στό
κομματικά προβλήματα μέ τήν
τοϋ 1ργου άπό τά «δεσμά»
καί ή όλοκλήρωση τών ργοσιών, ώστε νά καταστεί δυνατή ή στέγαση του Ιδρύαμε νά άντιμετωπίσουμε, bet& τών &λλον, καί
τήν δισττιστία τής τότε ήΥΕ
σίας τού ύπουργείου στό
νης Τέχνης, beivos ώς πρ6εδρος καί ό ύπογράφων ώς
άντιπρόδρος, σέ μιά έποχή
πού τό Μουσείοείχεοκολλή-