Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική ΣΣάββατου
Σεπτεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6566
. Τιμή:1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αγρότεs δυο
ταχυτήτων | Τα σενάρια για τιs μειώσεις
για την
τήρηση
βιβλίων και
το ΦΠΑ
στ1s συντάξε!s
Με δυο γραμμές το κουαρτέτο
Σε σήριαλ εξελίσσε.
ται το θέμα των συνταξεων και θα υπάρξουν
ακόμα πολλά επεισό.
δια μέχρι να ολοκληρωθεί, στις αρχές
Δεκεμβρίου όπως δεί,
χνουν οι εξελίξεις,
Χθες την σκυτάλη
Πήρε το ΔΝΤ που δεν
άφησε κανένα περιθώ.
ριο για παρερμηνείες
αναφορικά με την
στάση του. Το μήνυμα
που έστειλε στην κυβέρνηση ήταν ξεκά.
φράζοντας μόνο την
ελπίδα ότι οι ελληνικές
θέσεις θα γίνουν απο
δεκτές από τους δα
νειστές. Στις θέσεις
του ΔΝΤ η κυβέρνηση
απάντησε με ένα μόνο
«ουδέν σχόλιο». Χθες
το βράδυ στο Euro
Working Group όλοι
άκουσαν τον αναπλη
ρωτή υπουργό Οικονο
μικών παραθέτει τα
δημοσιονομικά στοι
χεία επί των onocov θα
κριθεί το ελληνικό al
Στο ειδικό καθεστώς
ΦΠΑ, που σημαίνει ότι
θα συνεχίσουν να
απαλλάσσονται από
την τήρηση βιβλίων
παραμείνουν και
το 2019 οι αγρότες
των οποιων ο τζιρος
ano τις πωλήσεις των
συνέχεια στην 11
pes θαρο: «Ψηφίσατε το τημα.
χέρια. Δεν θέλει όμως
τρου των συντάξεων
2017 το κόψιμο των Σύμφωνα με πληρο- και να δώσει το σύ. Σε κάθε περίπτωση τον
συντάξεων, διότι αυτό φορίες, οι δανειστές νολο της ελληνικής τελευταίο λόγο για το
είναι ορθό και αποτε, επεξεργάζονται σχέ, απαίτησης, διότι σε θέμα θα τον έχει ο
| λεί
αυτή τηντερίπωση το
κουαρτέτο θα σπάσει
στα δύο. Από το Βερολίνο να μηνύματα που
έρχονται δεν είναι θετικά και δείχνουν ότι η
γερμανική πλευρά
γερμανός, υπουργός
Οικονομικών
Σόλτς, ο λόγος του
οποίου έχει
νουσα σημασία στο Ευ.
rogroup, το οποίο θα
κρίνει το μέλλον των
διαρθρωτικό
Y cueuves
δηλώσε!s
ΠρεΠει να καδια, τα οποία θα ισορ.
ροπούν σε δύο
βάρκες, με τον κίνδυνο να υπαρξει ατύ.
Χημα. Κυρίως η
Κομισιόν δεν θέλει να
αφήσει την κυβέρ.
μέτρο, αυτό πρέπει να
κάνετε και δεν χρει.
άζεται καμία αΠΟλύτως
συζήτηση ert autou».
Ο υπουργός Οικονοταθέσουν οι Ι
μικών από το Λονδίνο,
σαφή θέση για την εξέ.
λιξη του θέματος, εκσυντάσσετε ν δεχεται
συ ταξεων το2019
μη υπόχρεοι
υποβολns
νηση αυτη ε στρεψει
σαφή θεση για την εξει
ΔΝΤ και δεν δέχεται
την ακύρωση του με
Μέχρι στιγμής τα
από αυτήν την δια.
πραγμάτευση με άδεια
συνέχεια στην 10
φορολογ!Kns
ωση s | Φόροι-φωτιά
μέχρι
ΦΟΡΟΙ
Οι μη υπόχρεοι σε
υποβολή φορολογικής
δήλωσης πρέπει να
καταθέσουν υπεύ.
θυνη δήλωση του
1599/1986στο οικειο
συνέχεια στην 2
τον Ιανουάριο
Αντίστροφη μέτρηση για
1η δόση ΕΝΦΙΑ
Σελίδα 9