Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

23oC, 12:00

27oC, 20:00

23oC - Υγρασία 63%-89% - Άνεμοι: Β - ΒΔ 1-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:27 - Δύση ηλίου: 19:38

Ïé äõï ÊÝñêõñåò

Δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο της εισήγησης του αρμόδιου
Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα διαίρεση της Κέρκυρας, αυτήν τη φορά
σε δυο διοικητικές ενότητες. Ήγουν δυο Δήμους. Αλλά όπως και να το
κάνεις, εάν δεν προτίθεσαι να κόψεις την πόλη στη μέση (!), τότε ο ένας
Δήμος θα την εμπεριέχει και ο άλλος όχι. Σ’ ένα τέτοιο σενάριο, οι δυο
ενότητες δεν θα έχουν πια το ίδιο ειδικό βάρος. Το κύριο και βασικό επιχείρημα υπέρ της νέας διαίρεσης του Δήμου, αναφέρεται στην ανάγκη

€0.80

διάχυσης των διοικητικών Υπηρεσιών έναντι των υποχρεώσεών τους
στον πληθυσμό κυρίως της κερκυραϊκής υπαίθρου. Λες και ο νομοθέτης
του Καλλικράτη υποχρέωσε τότε τον Τρεπεκλή να μαζέψει όλους τους αντιδημάρχους στο Δημοτικό Θέατρο, (σ.σ. εκτός και αν αυτή πρωτοβουλία
είχε συμβολικό χαρακτήρα). Λες και ο μελετητής του πρώτου σχεδιασμού
των εγκαταστάσεων για τα σκουπίδια, επέβαλε στον Βόσδου να απαρνηθεί την υποχρέωση για τη δημιουργία εγκατάστασης διαχείρισης στο βόρειο συγκρότημα όταν η πρώτη χωροθέτηση εκεί «έπεσε» στο ΣτΕ. 3 >>

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4731

ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Óôá äõï ôïí ÄÞìï Êåñêýñáò, èÝëåé ï ÓÕÑÉÆÁ




Ενημέρωση ζητούν
×åéñïõñãÞèçêå îáíÜ êáé ÷ñåéÜæåôáé áßìá
20 δημοτικοί
σύμβουλοι
Ανάμεσά τους και
έξι αντιδήμαρχοι!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εισάγεται ως «Χωροταξικό» αλλά δεν είναι. Υποφώσκει η «γραμμή» ΣΥΡΙΖΑ,
που έφερε από την Αθήνα ο Συντονιστής Τόμπρος με καθυστέρηση αλλά την πρωτοβουλία πιστώνεται ο Ραιδεστινός (Λα.Ε.)
ενώ αποκαλύπτεται μια ακόμα
ανταρσία εναντίον του δημάρχου Νικολούζου.
Σελίδα 6>>

• Όποιος μπορεί κι επιθυμεί να δώσει αίμα, δύναται να το πράξει και στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας («για Γιάννη Χειμαριό, δωμάτιο 526, ΚΑΤ Αθηνών»). • Στη δημοσιότητα δόθηκε και τραπεζικός λογαριασμός για οικονομική ενίσχυση
(στα ονόματα Γιάννης Χειμαριός και Διονύσης Χειμαριός - ο αδελφός του, που βρίσκεται απ’ την ώρα στο πλευρό του,
στην Αθήνα): Εθνική Τράπεζα / ΙΒΑΝ: GR 4701107490000074961026700.
4 >>

Óðßñôæç,
ðÜñôï ðßóù! ÅêôåôáìÝíá åðåéóüäéá ôçí ÐÝìðôç
5 >>

3.931 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το 3ήμερο απ’ το λιμάνι
Costa Neoriviera: 07:00 - 14:00 ÅðéâÜôåò: 1.498
Rhapsody of the seas: 09:00 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435

óôç Ëåõêßììç•Ðåôñïðüëåìïò & ÷çìéêÜ 7 >>

Óôïí ó÷åäéáóìïý
ôïõ ÓÅÃÁÓ ç
Êáñýäç. Ôå÷íéêüò
óýìâïõëïò
ï Íßêïò Ìüó÷ïò >>
13

Ïé åêäçëþóåéò
ôïõ ó/ê 10&11 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα