Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αρ. Φύλλου 5550
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Περηφάνια για τους
αθλητές και αθλήτριες
του Κολυμβητικού
Ομίλου Δράμας

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μειωμένα αποθέματα
φέτας αλλά χαμηλές
παραμένουν οι τιμές
στο αιγοπρόβειο γάλα
ΣΕΛ. 17

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Συνέχεια
με την τρίτη αγωνιστική
για την Α΄κατηγορία

σελ.: 12

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗΝ ∆ΡΑΜΑ

Μικρή ανάκαμψη
των προσλήψεων
Θ

ετικό κατά 311 θέσεις
εργασίας εμφανίζεται
το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης από
01.08.2018 – 31.08.2018
στην Δράμα σύμφωνα με
τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ωστόσο δεν διευκρινίζεται εάν οι επιπλέον 311
προσλήψεις που αντιστοιχούν σε ισάριθμες θέσεις
εργασίας και οι οποίες
προκύπτουν κατά τον μήνα
Αύγουστο του 2018 για την
Δράμα, αφορούν θέσεις
πλήρους απασχόλησης ή
μερικής απασχόλησης, εάν
μέσα σε αυτές λογίζονται
και οι προσλήψεις κοινω-

Δεύτερη στροφή για Β΄κατηγορία
σελ.: 13-14

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε αυξημένη επαγρύπνηση
για την Αφρικανική
Πανώλη των Χοίρων
σελ.: 9

Από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημιουργικότητα
και καινοτομία
στην εκπαίδευση

ΣΕΛΙΔΕΣ

Φιλικό με Αιγινιακό
για πρόβα τζενεράλε

σελ.: 12

www.xronikadramas.gr

24

φελούς εργασίας ή και οι
συμβάσεις εκπαιδευτικών
ή προσωπικού που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο
από διάφορες δομές για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Όπως προκύπτει αναλυτικότερα από τα ίδια στοιχεία στο ίδιο διάστημα (κατα τον μήνα Αύγουστο και

��������������

συγκεκριμένα από 1 έως
31 Αυγούστου) έγιναν στη
Δράμα 1.472 αναγγελίες
πρόσληψης, 517 Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης, 178 Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου,
466
Λήξεις Συμβάσεων
Ορισμένου Χρόνου και
υπήρξε συνολικά απώλεια
1.161 θέσεων.
σελ.: 3

��������

�������������������

����������������
�������������������
���������������������

22 και 23 Σεπτεμβρίου στη
Δράμα η 5η Επιστημονική
Νοσηλευτική Διημερίδα

σελ.: 11

Το πρόγραμμα
του Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους
σελ.: 16

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

σελ.: 6-7

��������������������������

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

�������
����������������

����������������

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]