Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 21.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6125
Το «γυρισμα σελίδας»
αι πώς μπορε να επηρέασει τις αποτιμήσεις στο ταμπλό
Alpha Finance: Top picks ΟΤΕ, Μυτιληναίος και Jumbo
Η τελετή ένα0%ης του Athens Animation Agora θα πράγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου
Μετά την πετυχημένη παρουσία των Ελλήνων δημιο- Sky Express:
υογων κινουμένων σχ
Annecy International Animated Film Festival, που διοογάνωσε για δεύτερη φορά η Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης και Επικοιν ωνίας, ο επιχειρηματικός | την Ελλάδα από
κόσμος του animation δίνει ραντεβού
εδίων στο διεθνές φεστι
Αεροποοι α
! εισιτήρια ανά
Τράπεζες: Γιατί
01 υπουα ές μετοχές πανε
Καλυτέρα απο τις ε^^ηνικες
στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, για ένα τριήμερο γεμάτο
από διαλέξεις, εργαστηρια, παρουσιάσεις, τρο Ολες χαι | 11 Sky Express σας προσκαλεί
ευκαιριες δικτυωσης μεταξί δημιουργων παραγωγιόν, επαγ να ταξιδέψετε σε όλη την Ελλά
γελματιων αποκοου αια στουντιο κινουμενων σχεδιων απο ου με εισιτη!ια που εκινουν
όλον τον κόσμο και εκπροσώπων της εγχώριας και διεθνούς
σκηνής,'10 Athens Animation Agora, αποτελεί πρωτοβουλία
της Γενικης Γραμματειας Ενημερο)σης χαι Επικοινωνιας του
Υπουργειου Ψηφιακής Πολιτικης Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρ)σης χαι του Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ +
Αγορα Κινουμένων Σχεδίων powered by Onassis Culture.
από 14,90€ τελική τιμή!
Η προσφορά αφοΟά ταξίδια από
αι ποος Αθήνα για Ηράκλειο,
Μύκονο, Νάξο, Μήλο, Κύθη
Πάρο, Ζάκυνθο, Σκιάθο,
παθο Σαντοίνη, Κέ0%uga, Ko
Κεφαλονιά, Λήμνο, Χανιά,
Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη,
Σάμο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο,
Σύρο, Ικαρία, Μυτιλήνη και
Χίο, για XQ(τήσεις θέσεων που
θα γίνουν μέχQ1 τις 25 Σεπτεμnal για πτήσεις που
πραγματοποιηθούν από 1η
στα 9,3 ευρώ η Eurobank
στα ; ενοω η Euroban
| | | mura 010201 89έος
31η M11QTLOU 2019
Σε αντίθεση με τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές, που
από την αρχή του χρόνου καταγράφουν απώλειες μεταξύ
28% και 40% (βλέπε στοιχεία πορατιθέμενου πίνακα), οι
δύο εισηγμένοι κυπριακοί τίτλοι-Ελληνική και Κύπρου
από την άνοιξη χαι μετά έχουν αναχτήσει σε πολύ με
λο βαθμό (ή και έχουν υπερακοντίσει) την πτώση των
ποώτων μηνών, στα
Πιο συγκεκ?ιμένα, η τελική
τιμή των 14,90€ αφ0Qά πτήσεις
από Νάξο, Μήλο, Κύθηρα,
, κάρτα
Νεα, υψηλάτέρη τιμή-στόχο
για τη μετοχή των Ελληνικών
Πετα)ελαίων, στα 9,3 αστό 7,2
ευρώ δίνει η Eurobank
Equities, διατηρώντας τη
σης στα ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ
+2,74%
ταμπλό του ΧΑΚ χαι του Λονδίνου
υπόλοιπες
Σημειώνει ότι οι νέες εχτιμή
σεις αντανακλούν τις
βαρώνεται μόνο με τον ανάλογο
Ειδικότερο, η Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησε το 2018 στα
χρηματιστήρια της Λευκωσίας και του Λονδίνου προς
2,46 ευρώ, υποχώρησε στις
για να ανακάμψει στη συνέχεια και σήμερα να διαπραγ
ματεύεται μόλις γύρω στο-5% από την αρχή του έτους
αμ βάνονται
Oug)εαν αποσκευη και χει.a
Όπως αναφέρει η χρηματιτις προβλέψεις της για την
δευτέρου
ιμήνου ήταν
ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ +2,74% nata
των εΧΤΙ
ηλότερων όγκο
ε τα ισχυρά περιθώρια
ργασιε