Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 20/09/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Από En. Ανταγωνισμού
«Fast Track» η εξέταση Της υπόθεσης ΔΕΠΑ
Βορείου Ελλάδος
ΤΑΙ Π ΕΔ
Τι συμβαίνει με το τεράστιο κόστος πιστοποίησης σηράγγων
Σκόντα με στην Κομισιόν
: η παραχώρηση της Εγνατίας
Ραντεβού Πιτσιόρλα-ΙΣΕΕ
ανασυγκροτηση στο
Προσκηνιο
Η Ευρωπαϊκή ΕΠΙΤροπή απέρρι με Την Τιμολογιακή Πολιτική
διοδίων στον οδικό άξονα και ζητεί από το ΤΑΙΠΕΔ διευκρ.
ινίσεις. Τι συμβαίνει με το τεράστιο κόστος Πιστοποίησης
σηράγγων και βαριάς συντήρησης Που φτάνει το ένα δισ
ευρω.
Αντιμέτώπος με σοβαρές
Μειώθηκαν 1,1% οι κενές θέσεις
| εργασίας στην Ελλάδα
καθυστερήσεις είναι οδιαγώ
νισμός του Ταμείου ΙδιωτικοΠΟιησεων για Την Παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς
η Γενική Διεύθυνση Μεταφορων DG Move απερρι με Την
Τιμολογιακή ΠΟλΙΤική διοδίων
που είχε στείλει Το ΤΑΙΠΕΔ
για εγκριση
Η Ελληνική ΣΤαπστική Αρχή δημοσίευσε το
Τριμηνιαίο ΔελΤΙΟ Τ ΠΟυ για τον αριθμό Τον
κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οι ο
νομίας, εκτός από Τον Πρωτογενή Τομέα και Τις
Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για Το Β.
Τρίμηνο 2018
Ο αριθμός Των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά
Το Β ριμηνο 2018 παρουσιάζει μείωση κατά
1,1% σε σύγκριση με το Β τριμηνο 2017
(14.466 και 14.630, avriστοχα), έναντι μείω
σης 3,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2017 Προς το 2016
|επιδότηση
>>( 3η
Την Αθήνα επέλεξε ση, αφορά στον Μηχανική Μάθηση αντικτηο στο
και diesel στα νησια
Ευρωπαϊκός σημαντικό ρόλο της θα έχουν Πρω- εγγύς μέλλον
Μηχανικής Μάθησης
(Machine LearningML) και της
Τεχνητής
Ν ο η μ ο σ ύ ν η ς
( A r t i f i c i a l
Intelligence- AI)
στην εκτίμηση του
Επιχειρηματικού
Ρίσκου, αφού
Νοημοσύνη και η
Τεύοντα ρόλο στις
Π ε ρ ισ σ Ο Τ ε ρ ε ς
εξελίξεις στον Τομέα
της Πληροφορικής
nou επηρεάζουν την
καθημερινότητά
. Η ασφάλεια και η
διαθεσιμότητα των
Ο'Ομιλος Εταιρειών
ICAP, είναι από τα
αρχαιότερα μέλη
Της FEBIS και unoστηρίζει Τον Σύνδεσμο ενεργά στην
Παγίδες και λύσεις
στη δήλωση μισθώσεων
Airbnb
Στην Ελλάδα
ηΓενικήΣυνέλευση
Συνδεσμος εταιρειών ΕπιχειρημαΤΙκής Πληροφόρησης
(FEBIs), για Τηνδιεξαγωγή της ετήσιας
Γενικής του Συνέλευσης (20-21/09).
Η κύρια θεματική
του διήμερου Συνεδρίου Που διεξάγετα Παράλληλα με
την Γενική Συνέλευανάπτυξή του, για Νικήτας Κωνσταν
Τέλλος συνεχίζουν
ICAP να Προσφέρουν
τικών Group και ο Πρόε- στην FEBIS ισχυρή
θα δρος και Διευθύνων και an°τελεσματική
Πολλές δεκαετίες.
Σήμερα η
Τεχνητή δεδομένων
έχουν σημαντικό
Σύμβουλος της,
n°στήριξη