Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 20.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6124
Μέχρι το τέλος του χρόνου στη Βουλή οι δύο συμβάσεις
Μπαίνουν οι μονογράφές για τους υδρόγονάνθράκές της
Όλο ληQωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.)
Τα ποοβλήματα του Πει0αιά στο επίκεντ00 του ΑΣ του ΕΒΕΠ
1 Επιχίοηγήσεις
Το μεγαλύτεοο επενδυτικό σχέδιο στην ιστορία του Δήμου Πειρ
αιά, η Όλοκλήρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) χαι τα σχετικά
έργα πνοής που δοομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή, οι παθ
ογένειες του παρελθόντος στον Δήμο, οι ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές, τα ανυπέρβλητα γράφειοκοατικά ποο
καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των έργων και ο λανθασμένος τροπος λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα,
1,5 εκατ. σε
τέσσεος δημος
για αντιμετωπιση
φυσικων
καταστροφων
βλήματα, οι
αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της
Σε επιχ(οηγήσεις συνολιοου
ς Συνεδρίασης των Μελον του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που πραγ
Κτιριακές Υποδομές.
Ανέλαβε μελέτες για έργα
αι παρεμβάσεις σε τρία
α οιτι α νησια
θηκε την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018,
οποία Μάν00αςτίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Πειραιά, x. I. Μόραλης.
Άοχιχα, ο κ. Ι. Μώραλης, στην ομιλία του, εξεφουσε την μεγάλη
αγωνία και τον έντονο πο°βληματισμό του, σχετικά με τις στοεβινίου για την κάλυψη δαπανών
αντικαταστασης 01m)σχευης
λογω φυσικων καταστρο)φων
τον οημοτών τους, προχωρά το
υπουογείο Εσωτ εουχών
Οι αποφάσεις που υπέγράψε ο
υπονογός Εσωτ εοκών, Αλέξης
Χαρίτσης, μετά από σχετικά
αιτήματα των δήμων, αφ0Qo
επιχ0QM7 ήσεις.
μερινά στο εργο του και υποδιο, που
ες αντι
στήριξε ότι, «δουλεύουμε έντιμα και έχουμε στρατηγικό σχε
πρέπει να ολοκληρώσουμε»
του Δήμου Ωα'στού με 97.000
Συνάντηση για την σχολική
στεγη του Δήμου
Σπάτων-Αοτέμιδα
άμεσονευστικών την χών
αντιμετωπιση απλων επισκευασταση οικοσκευ
των απο την πυ)χαγι
Ιουλίου 2018
Οι μελέτες θα εκπονηθούν στο πλαίσιο τον
συμβάσεων που
Μιχρών Νησιωτικών Δήμων με τους Δήμους Χάλκης,
Πάτμου και Μεγίστης για την υλοποίηση έργων υποδομής και ενίσχυσης της ανάπτυξης των νησιών
Την εκπόνηση μελετών για έργα και παρεμβάσεις σε τουα
ακριτικά νησιά της χώρας ανέθεσε στην ΚΤΥΠ ΑΕ το
Υπονογείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως αναφέ
Μάνδρας
υλλίας, με ποσό 148.538 ευρώ
Για το θεμα του νέου σχολι- υθύνων Σύμβουλος ενημέρnou συγκροτήματος που θα ωσε ότι η ΚΤΥΠ ΑΕ θα
φιλοξενήσει το 2ο Γυμνάσιο προχωρήσει στο επόμε
Αρτέμιδας, συζήτησαν την διάστημα στον ελεγχο της
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου οριστικής μελέτης για το νέο
ματος για
αντιχατασταση
αχοίνωση.
του Δήμου Μεγαέων με ποσό
Με τον τρόπο αυτό, επεκτείνεται το έργο της ΚΤΥΠ ΑΕ
και αξιοποιείται η πολύτιμη εμπειρία και οι ικανότητες
λος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης
Χαρωνίτης και η ΑντιδήμαΟΧος Παιδείας του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδας,
Πηνελόπη Αίγχου
με μέριμνα καί δαπάνη του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας,
προκειμένου στη συνέχεια ο
Δήμος να ολοκλη
μελετη ε4αρμογής και την
αντικατασταση
01m)σχευης
πλημμυρας στις 15 Νοεμ
πικού της.
Πρόκειται για τις μελέτες
2017.ινίου με 567.979 ευρώ με σκοπό
na ταβολή επιδόματο
ικατασταση οιχοσχευη
λόγω πλημμύρις την 1η Δεκεμ-