Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρέμβαση Παπαδημούλη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ΕΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5314 Πέμπτη 20.09.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ο Αλεξανδοος
Handelsblatt:
Σαρρηγεωργιου
πρόεδρος
της Ένωσης
Ασφαλιστικών
Μηνυτήρια αναφορά συνταξιούχων κατά
του υπουργείου για τις συντάξεις
οι ελληνικες τράπεςες
ταιριών
Οι στόχοι μείωσης
των NPEs y1α το 2019-2021
Για 3η φορά εξελέγη πρόε
συμβουλίου της Ένωσης
iCLAL στιχων Εταιρ ιων ο
Αλέξανδρος Σαρρηγεω
ργίου
αίτηση του Δημήτρη Μαζα
προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
(ΕΑΕΕ) ως αποτέλεσμα της
αναβάθμισης στον όμιλό του
χαι αποχώρησής του από την
Ο κ. Σαρρηγεωργίου είναι
υθύνων σύμβουλος της
Eurolife ERB, και από τη
συμβάλει, ουσιαστικά στις
της Ενα)σης, με ΒασΙΧ
στόχο την ανάδειξη του κλάΗ Λ δία Κονιόρόού πρόεδρός
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος
δου ως σύμμαχο και συνε
Ο κ. Σαρρηγεωργίου, από τη
θέση του, ποο€60ου της ένωσης δήλωσε με αφορμή την
εκλογή του: «Αισθάνομαι
ιδιαίτερη χαρά, που για 3η
φορά ο κλάδος με εμπιστεύε- | Από το Κέντρο Πολιτισμού .lboται για το αξίωμα του υμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)
προέδρου της ΕΑΕΕ. Θα | ανακοινώνεται ότι σύμαρωνα με
ήθελα να ευχαριστήσω ! την διάταξη της παραγράφου 2.4
ιδιαίτερα τον Δ Μαζαράκη του άρθρου 3 του δευτέρου χεφ
για τη θετική του συμβολή | αλαίου (άρθρου) του ν.
στο έργο της Ένωσης από τη 3785/2009 (Α' 138) και το Καταθέση του προέδρου, και να | στατιχό της Ανώνυμης Ετα4του ευχηθώ μια επιτυχημένη είας με την επωνυμία «Κέντρο
συνέχεια στην επαγγελματι- Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
κή του πορεία. Σε μια κομβι- | ΝιάΟχος Α.Ε.», Πρόεδρος του
κή καμπή για την εληνική | Διοικητικού Συμβουλίου για το
ήκης της Ελλάδος, μελος
. Γιώργος Κουμεντάκης. Εκποόσωπος Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, μέλος
. Δημήτρης Κάρναβος, Δημο
Οχος Καλλιθέας, μέλος
. Ανδρέας Νοτράς, μέλος
. Τίνα Στέα,μέλος
Σφιχτούς στόχους μείωσης τον μη εξυπηρετούμενον ανοιγματων (NPEs στα 35 δισ ευρω από 88,6 δισ ευρω που
είναι σήμερα- έως και το 2021, περιλαμβάνουν τα σχεδόν
έτοιμα πλάνα με τις δεσμεύσεις που θα υποβάλουν μέχρι το
τέλος Σεπτεμβρίου οι τέσσερις συστημικές τοάπεζες στον
Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), η ηγεσία του οποίου
real αμεσο αποτελεσμα
Η Λυδία Κονιόδου γεννήθηκ
στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική
φιλολογία στο ΕΚΠΑ και απ0qια
των μελάν οίτησε
από την Δραματική
ιδιωτικής ασφάλισης μπορα | του oed εται η κυρία Λυδία Σχολή του Εθνικού Θεάτρου
και ποεπει να συμπληρωσει
αποτελεσματικα την χοινωνι
κή ασφάλιση προς όφελος Το ΔΣ του ΚΠΙΣΝ διαμοο- ποιός, σκηνοθέτης και παιδα- η μείωση τον NPEs κατα
Αοραλείς πληροφορίες του
ιορισμού τους στο 20% ή και
κάτα) από αυτό επί του συνόου τον δανειων, θα πραγ
ματοποιηθεί, σύμφωνα με τις
έγγραφες δεσμεύσεις, με το
εξής μείγμα:
Εργάστηκε στο θεάτρο ως ηθο.
uro2day.gr αναφέρουν ότι
γωγός στην Ελλάδα και στο
μεταξύ
από τους σκηνοθέτες
Αλέξη Mivarm,
Λευτέρη Βογιατζή, Κώστα
Τσιάνο, Γιάννη Κόου, Ανατόλι
περίπου 53 δισ. ευρώ την
τοιετία 2019-2021, προκειμένου να επιτευχθεί στο τέλος
της περιόδου ο
εξωτερικό. Διδάχτηκε
οικονομίας». Αντυποοεδρος
αναλαμβάνει ο Παναγιώτης | .Ανδία Κονιοδου, Πρόεδοος, άλλων
κτελεστικό μέλος
Νίκος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό
Βασίλιε
Εκπρόσωπος Εθνικής Βιβλιοθ-