Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
Την πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει
να γινει ένας περισσότερο ανε.
ξάρτητοςπαράγων στην παγκό
σμια σκηνή, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κομισιόν J. C. Juncker
ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Το σχέδιο της ΝΔ είναι συνολικό και
αφορά την ανάταξη της χώρας, επισήμανε ο πρόεδρος Κυριάκος Μη.
τοοτάκης αλλά και πιο φιλόδοξο
από το σχέδιο της κυβέρνησης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία
πρόσληψης 8.500 εργαζομένων
στην καθαριότητα των Δήμων, επσήμανε ο υπ. Εσωτερικών A. Χαρτης, στη συνάντηση με την ΚΕΔΕ.
Τρίτη 18 Σεπτ μβρίου 2018
θμός φύλλου 913 . 0,50 ευρώ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
EKOMETETYNTAEEIE KAITAFAKE NEWS TOYMAEIMO
O Koio uo Eurogroup
12 ΑΤΙΟΚλείεται RA50ii;
προσχέδια :aa
υπολογισμού
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
TOAHMAT ΑΣ
Για τις τροποποιήσεις που
απαιτούνται στο νομοσχέδιο
Κλεισθένης Ι» προκειμένου
να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότη
τα των Δήμων, αναφέρθηκε
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γιώργος Πατούλης.
Ο βασικός στόχος των
Μινωικών Γραμμών, είναι
η συνεχής αναβάθμιση
των προσφερομένων υπηρεσιών
επισήμανε ο διευθύνων
σύμβουλος Αντώνης Μανιαδάκης.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Χαμηλές πτήσεις με
μετοχές-βαρίδια
. Σελ. 9
# ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΕΛΟΣ
# ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Με το ασημένιο βέλος αναβάθμιζουμε υπηρεσίες, δημιουργούμε
εμπειρίες, προσφέρουμε ποιότητα
στις μεταφορές», δήλωσε
ο διευθύνων σύμβουλος της
Τραινοσέ Α.Ε. καθηγητής
Φίλιππος Τσαλίδης.
Την επισήμανση ότι η στήριξη των
νέων ταλαντούχων, ικανών επιστημόνων και επιχειρηματιών, πρέπει
να είναι προτεραιότητα μας εξέ
φρασε ο αναπ δ.σ. της Eurobank
Σταύρος Ιωάννου, σε μια καθοριστιΣελ. 9
Μπορείτε ιστότοπο www.vra(ani.μερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr