Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

1ο Φόρουμ
Δημάρχων
για τη Δίκαιη
Μετάβαση των
ανθρακοφόρων
/λιγνιτικών
περιφερειών
της Ευρώπης

σελ ~ 11

Η 2η γιορτή
τσαγιού στην
οικοτεχνία
αρωματικών
στα Σιδερά
Κοζάνης

Κώστας Πουτακίδης:
«Μισή αλήθεια = Ένα μεγάλο ψέμα
-Η επικινδυνότητα παραμένει
στον αποθέτη Α5 Ν. Πεδίου
πλησίον της Ακρινής»

σελ ~ 13

6829

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Σύσταση διοικούσας
επιτροπής για τη συνένωση τουΤΕΙ
με το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
- Ως το Δεκέμβριο το ΦΕΚ του νέου 1 9 9 0
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ράδιο

Έτος ίδρυσης

σελ ~ 3

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 5

Με την ομιλία του
δρ. Θωμά Αλεξιάδη
«έκλεισαν» οι
εκδηλώσεις μνήμης
της Μικρασιατικής
Καταστροφής
στην Κοζάνη
- «Η διαφύλαξη
της ιστορικής μας
μνήμης είναι χρέος
μη υποκείμενο σε
άφεση υπέρ κανενός»

σελ ~ 12

Το Γυμνασιακό
Παράρτημα
Άνω Κώμης
ενώνεται με
το Γυμνάσιο
Κρόκου - Το
ειδικό σχολείο
Άνω Κώμης
παίρνει ανάσες

σελ ~ 5

Τα ΣΒΑΚ
σε μικρές
και μεσαίες
πόλεις
- Ημερίδα
την Τετάρτη
στο
Κοβεντάρειο
Κοζάνης

σελ ~ 4

Τρεις
ομάδες των
Ερασιτεχνών
Αλιέων
Πτολεμαΐδας
στο παγκόσμιο
κύπελλο αλιείας
κυπρίνου στη
Σερβία - Μέλη
της εθνικής
ομάδας αλιείας
κυπρίνου 2018

σελ ~ 3

«ΕιμΑστΕ ολοι Εν δυνΑμΕι
ΑνΑπηροι» το μηνυμΑ
τησ μητροπολησ
πρΕσπων κΑι ΕορδΑιΑσ
Ιωάννης Βαρδακαστάνης
από Πτολεμαΐδα: «Το
Παρατηρητήριο Θεμάτων
Αναπηρίας εργαλείο
για την προάσπιση των
δικαιωμάτων ατόμων
με αναπηρία»

σελ ~ 7