Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 18/09/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Για Προσωπικά δεδομένα και Monsanto
Ερώτηση Παπαδημούλη ΠροςΚομισιόν
INE IN
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Τα σχέδια ΜυΤιληναίου, Motor Oil, ΗΡΩΝ
Οι κινήσεις στη σκακιέρα
«ΗΕλλάδαθαμΠΟρ
ουσε να ειναι για την
Ευρ non
TOU φυσικου αεριου στην Ελλαόα
Πώς τοποθετούνται οι μεγάλοι «παίκτες» στην εγχώρια αγορά του 1,5 δισ
Αλλάζει ο χάρτης ενομει της μετάβασης από τον άνθρακα στις ΑΠΕ και της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ. Τα σχέδια Μυτιληναίου, Motor Oil, ΗΡΩΝΑναδια.
τάσσεται η εγχώρια αγορά φυσικού αερίου, με τους μεγάλους «παίκτες» να
τοποθετούνται διεκδικώντας μέρος από την Πίτα των πωλήσεων του 1,2 με 1,5
δισ. ευρώ.
Οι μεγάλοι όμιλοι διαβλέπουν
περιθώριο ανάπτ ης)και δρατου κου ιστ σελαίο
Νέα Παράταση για υποβολή αιτήσεων στο
καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
στηριοποίησης τόσο λόγω της
| ανελ
ενεργειακή Πηγή, στο Πλαίσιο
της ενιαίας ευρωπαϊκής ΠολΙΤκής για μετάβαση από Τον άν0pακα στις ΑΠΕ, όσο και ενόψει
της αποκρατικοποιησης της
κυρίαρχης ΔΕΠΑ στη συγκεκρι
Ως ανταπόκριση στο έντονο ενδιαφέρον των
επενδυτικών φορέων, ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης ενέκρινε
νέα παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον 2ο κύκλο του
καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου
4399/2o16 «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» έως
την 1 Οκτωβρίου 2018
Των ελληνικών
>>( 3η
0/72 lper
Αυξηση9,7%
Με ρυθμό 9,7% 2010-100,0 και ο Γενικός Δείκτης
αυξήθηκαν οι Τιμές μήνα αναφορας Τον κατά τον μήνα
εισαγωγών στη Ιούλιο 2018, σε Ιούλιο 2018, σε
βιομηχανία τον σύγκριση με Τον σύγκριση με τον
Ιούλιο, σύμφωνα με ανΤίστοιχο δείκτη δείκτη
την Ελληνική Στα- Ιουλίου 2017, nap- 2018, παρουσίασε
(ΕΛΣΤΑΤ)
Ιουνίου
Αρχή ουσίασε
αύξηση μείωση 0,4% έναντι
έναντι αύξησης 1,4% nou
αύξησης 4,2%που σημειώθηκε κατά Ο μέσος Γενικός μέσο Γενικό Δείκτη
«Φροντιστήριο» θεσμών
για τα αποτελέσματα NPEs
εξωδικαστικού
Αναλυτικότερα ο σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη Δείκτης του δωδε- του δωδεκαμήνου
εισαγωγών
στη βιομηχανια
Γενικός Δείκτης την σύγκριση-Των σύγκριση τών.δεικ- κ α μ ή ν ο υ Αυγούστου 2016Τιμών Εισαγωγών αντι
στη Βιομηχανία, με τών Του έτους 2017 2017.
ου 2017, παρΙουλίου 2018, σε ουσίασε αύξηση
υγο υστου
βάσης μετο 2016
σύγκριση με τον 6,0%