Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 15-ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27130
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
ιστορικ νηστάμη
Μεταρρυθμίσεις και κατώτατο
να τα νησια n
Σε «Εξυπνα Νησιά» μετατρέ
πονται Σύμη, Αστυπάλαια και
Kv6έρνηση-θεσμοί
xmQυξη του διαγωνισμού από τη Ρυθμι
στική ΑΟΧή Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη με
ησιών Σύμης,
Αστυπά
λαιας και Μεγίστης/Καστελλώριζου σε
διάΟΧεια ολοκλήQωσης εκάστου έργου να
αφορά σε 12 μήνες χαι το έτος 2021 να α
ποτελεί το επιθυμητό έτος ένα!ξης της
πλήρους λειτουργίας του π!ώτου πιλοτικού αυτού project.
μπορεί κάποιο μέτρο να είναι
πιο αναπτυξιακο και να πρεπε
πρόσθεσε, τονίζοντας πως
συζητήσεις συνεχίζονται»
Τα παραπανω γνωστοΣημειώνεται οτι στις σημε
νες (σ.σ. Παρασκε
Άλμα του
ΠΛΕονασματος στο
οκταμηνο του 2018
ρων για την πορεια των μεταρ
ρυθμίσεων και συζητήθηκε η
διαδικασία για την αύξηση
κατώτατου μισθο
Αναφορικά με το εάν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να
11 Qwt0γενές πλεόνασμα υψους 3, 139
δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός
το οχτάμηνο ΙανουάQ1ος -Αύγουστος
2018, υπεQβαίνοντας σημαντικά χατά 2,2
δισ. ευQώ τον στόχο που είχε τεθεί για το
συγκεχριμένο διάστημα (917 εκατ. ευρώ
θεί στο προσχέδιο τ
χρόνος εφα!μογής τους εξαQ τάται από
τον δημοσιονομικό χώρο, η συζήτηση για
Βουλή) η ακύρωση του μέτρου
για τη μείωση των συντάξεων, ο συγκεκρι
μένος παράγοντας είπε χαρακτηριστικά
υμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης
και των επικεφαλης των ΧΛιμαχιων των
θεσμών για το κόστος των εξαγγελιών
του προθυπουργού στη ΔΕΘ υπήρξε σή
2019 δεν έχει ολοχλήρωθεί.
ρώ, αποτυπώνοντας τη θετική πορεία που
Ερωτηθείς για το «ποια μέτρα θα γίσε, ωστόσο, ότι «όλα τα πράγματα που εί
με!α (σ.σ. Για!ασκευή), ανέφερε κυβερ
νητικός αξιώματούχος. Κατά τον ίδιο, ο
ντας απάντησε πως υπάρχει περιθώριο
γίνουν πριν υαι όχι μετά»
σεις αυτες στο υψος του πρωτογε
πλεονασματος σημειωνονται ενω οαπαν
κρατικου προυπο
ι κουρια: «Τους ΠΑηνεντες των κρισεων
α nabe1
σμού παρουσιάζονται αυξη
υπονη του το ΔΝ ! »
ΗΠΑ και Ρωσία
μαζι Υια την
ενερΥειακη
σταθεροτητα
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ενός θεσμού που ε
είνη της εποχή εμφανιζόταν επίσης «αι.
Ανχελ Γκουρία, γενικός γ!αμμα
ωστόσο στα πρόθυρα κατάρ
ρευσης.
τέας του ΟΟΣΑ, αναγνώ!ισε σήμερα
(σ.σ. Παρασχευή) ότι δεν ε
την χρίση που προκλήθηκε από την χα
ος αναφορικά με την αμερικανική
Λινότερο από ένα εκατομμύριο
ΠΛΕον οι ανεργοι
παγκοσμια οιχονομικη ΧΟινοτητα να α
χούσει τα θύματα της χρίσης
μέρινής τους (σ.σ. ΠαQασκευή) συνάντη
σης συζήτησαν του τρόπους συνέργασί
ας της Μόσχα και Ουάσιγκτον, ώστε να
19% πέριορίστηκε το ποσοστό της ανεQγίας στη χώQα το β' τρίμηνο εφέτος,
της πρώτης χρονιάς της θητείας μου
κονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ διαβε
με τον αQ1θμό των ανέργων να μειώνεται κάτω από το ένα εκατομμύ!10 άτομα (905.983
άτομα). AQ1θμός που μειώθηκε χατά 9,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κα
τά 10,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
γκόσμιες ενέργειακές αγορές. Αυτό ανα
νωση που ε
ξέδωσε το αμέριχανικό υπουργείο Ενέρ
πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας, με το
διδάγματα της κρίσης.
ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 72,1% του συνόλου των ανέργων (653.000 άτομα)
είχαν οι δύο υπουογοί, Ρικ Πέρι χαι Αλε
Σύμφωνα με την έQευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχοένων ανήλθε σε 3.860.395 άτομα και η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με
ναι σαν να μαχαιρωνω ο 1010
μου», αναγνώρισε ο επικεφαλής του Ορ
γανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
0ι δύο υπου ργοί
συζητησαν τροπους
το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχε
του προηγούμενου έτους,
ση με το αντίστοιχο του

Τελευταία νέα από την εφημερίδα