Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
www.e-aggelia.gr
OYAAOY 962
LAIBATO 15 ΊΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
681,69 μονάδες
Ανοδος 0.42%
r. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΛΑΛΟΥΜ
Εκτός ΚΟΤ
250.000
καταναλωτές
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πυρ ομαδόν
Η ενωμένη ΕυρώΠη
ανάχωμα στον λαϊκισμό
NAAPOMIKEE EIZOOPE
Πυρ ομαδον κατά του Αθηναϊκού
Πρακτορείου ano κομΡατο για το
αλαλούμ με
news, tiponyévoa και όλα τα oxrn.
κά καταλογίζουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ε.δησεων να mv μετάδοση
εις συντάξεις. Fake
Έρχεται κραχ
στην αγορά
ακινήτων
nnytS oin οι θεσμοί θεωρουν πλέον
το οικονομ"κό εππελείο, και δεν μολουν ηλίου νια αναΒοαίου (νομοΔιπλά βάρη
για Τους
ελεύθερους
επαγγελματίες
ου αλλά νια awipocri toe.
To mopci όμως npénes να κατευθυντο Μαξίμου και να ata.
ΑΠΕ dioo και η ΕΡΤ ότον nTuv στις
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
σε κανείς στο Πρακτορείο είναι
«Ναι» στην
έκδοση
του Mr Bitcoin
κάμΕ τα fake news δεν απέχει και
Πολύ n UnseEon με τον onorbepeva
θάνατο του σκηνο9ezn Κώστα raBpd. Και eaeo εηρόκεπο για εντελώς
Σελ 8