Πρωτοσέλιδο Θράκη:
WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη «Θ»
στο τηλ.: 2541-0-78018

Καθηµερινά στις e-οθόνες σας

www.thraki.com.gr.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ: 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5769 ΤΙΜΗ: 0,50 ΕΥΡΩ

Η συνέντευξη τύπου και η ομιλία του Αδ. Γεωργιάδη

Α. Γεωργιάδης: «Πιστεύουμε στην Θράκη
- Πολύ καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη»

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ

✓Ηανάπτυξητηςπεριοχής,οιμουφτήδες,οιπεριφέρειεςκαιταψηφοδέλτιατηςΝΔστηνΞάνθη
✓ΘερμάλόγιαγιατονΠεριφερειάρχηΧρ.ΜέτιοαπότοναντιπρόεδροτηςΝΔ
σελ.: 4 - 5

Πιστώνονται σήμερα
οι λογαριασμοί 2.286
δικαιούχων επιδομάτων
στην Ξάνθη

ΑΠΩΛΕΙΑ...

Σελ.: 11

Συνετρίβη χθες
στην Κομοτηνή
μη επανδρωμένο
αεροσκάφος
του Ελληνικού Στρατού

Ο πρ. βουλευτής και πολιτευτής της Ν.Δ ανοίγει τα «χαρτιά» του
αποκλειστικά στην «Θ»

Μ π . Ακ ή φ ο γ λ ου :

« Η Ξ ά νθ η χρ ε ιά ζ ετ α ι
ψ ηφοδ έλτ ιο νί κης
– Ε ί µ αι ώ ρ ι µ ο ς κ α ι µ π ο ρ ώ
να π ροσ φέ ρω»

✓«Φωτογραφίζει» παράγοντες της μειονότητας που λόγω εμπλοκής τους
σε «οργανώσεις» μόνο ζημιά θα κάνουν στη Ν.Δ…

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ

Σελ.: 8

70 Αμερικανικά “kiowa”
προσγειώνονται
στον Έβρο
✓Ισχύς για τη Θράκη
και για τα νησιά

Σελ.: 9

Την «πληρώνουν» γονείς παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες
και μαθησιακές δυσκολίες

Με 56 κενά σε ειδικότητες
«χτύπησε» το κουδούνι
στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση Ξάνθης
✓Στα «δίγλωσσα» νηπιαγωγεία
και οι «γλωσσικοί διαμεσολαβητές»

ΣΕΛ.: 7