Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2018 | ΕΤΟΣ 180 | ΦΥΛΛΟ 4289 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προδιαγραφές για την εκπόνηση Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων Λιμένων θέτει
στους Δήμους και στα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Το εν λόγω υπουργείο, με την αρμοδιότητα του συνολικού σχεδιασμού
και χαράξεως της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την
εξυπηρετηση Των επιβατών, πλοιων και φορτιων, εχει εκπονησει και παρουσιάσει νεα «λιμενικη στρατηγικη πενταετους ορίζοντα. Με
βάση τον περί «λιμενικής στρατηγικής» εκπονηθέντα σχεδιασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ξεκινά κρίσιμη τετραετία
Οι Δήμοι
KaI Ta
κατά τόπους
Δημοτικά
Λιμενικά
Ταμεία,
οφείλουν
να σχεδιάσουν
Τα λιμάνια
Που;χρειάζονται
για Τηνεξυπηρετηση επιβατών
πλοίων και φορΤίων
-ΑΠ το Ναυτιλιας διευκριν εται ότ για να υ ΟΠΟΙ θεί την ιεράρχηση Προτεραιοτ το (ε) την ορθολογική να συμπεριληφθεί στο μακρόν ο σχεδιασμό του
n σχεδιασθείσα λιμενική στρατηγικη απαιτείται νια (α) κατανομή των όρων και (στ) την ροσαρμο στις ΥΠουργειου Ναυτι ιας και Νησιωτικής Πολιτικής με αση
την ανάπτυξη των ιμένων με βάση ολοκληρωμένο σημερινές. διεθνείς εξελίξεις
σχέδιο, (β) την περιφερειακή ανάπτυ Μ την Το λιμάν Νάξου Που ανήκει στην κατηγορία (την 3η) να συμπερι βει κι ο ρακές ευθετήσε στην
διασφάλιση του συντ σμού των Παρεμβάσεων ( ) των λιμανιών μείζονος ενδιαφέροντος προκειμένου χερσαία ζώνη Πρωτίστως ΣΕΛΙΔΕΣ 8 9 10
όσα εντέλλεται το εν λόγω υπουργείο, επιβάλλεται
ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΛΗΞΕΙ Η ΣΕΖΟΝ
Απόφαση-ορόσημο. Πρώτη καταδικη
tripadvisor.co.uk
σε φυλάκιση, για "απατηλές" κριτικές
BEST DESTINATIONS OF 2011
Home Hotels Flights Restaurants
επί πληρωμή στο TripAdvisor
Ο ΣΕΤΕ
στη Νάξο
στο πλαίσιο
συνανΤη σεων
εργασίας
στα νη
Search
name, etc
Φιλοξενούμενος της «Κ», ο Δήμαρχος Τήνου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ Που κάνει αναφορα στην
εδραίωση και την ανάπτυξη της τουριστικής
συνεργασίας με την Κίνα και υπογραμμίζει
Ο Δήμαρχος Σικίνου τρέχει για
να οργανώσει όσο το δυνατόν
καλυτερα το Τουριστικό προϊόν
της Σικίνου για την επόμενη
Σύντομα το νησί μας θα
οποτελ66e6rqueio αναφοράς
για τους Κινέζους ταξιδιώτες!
Τουριστική περίοδο
ΣΕΑ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα