Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Βαλχανική
διολίσθησις
τού Μανώλη Κοττάκη
rlagoemeewI 14 Σεπτεμβρίου, 2018
Apreu φόλ, 41152 r Eto; 1420v 1
Σελήνη 5 ήμερών i Ανατολή ήΑΙου 706-Αύος 7 35.
Ιδού ποιόν μας έφε!αν
γιά νά διδάξει πολιτισμό!
Bei ουστηματικά την
ρθρογραφα της-Εστί
δίδουμε στό ζητημα τής μεταβολής συνοpauv στά Βαλκάνια. Ενδεχόμενο Nav enudvbu
στήν άνάλυσί μας όριομένα ve δεδομένα. Τά
πρώτο άφορα στό Κόσοβο. Ή Κυβέρνηση θεupci mix; άν θέλει ή νύφη καί ό vaunpdc. άν ή
intos und a
Για σεΕοναλιας ταπεινο σεις χαταγγελλεται ο π Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνο Γάν φάμτ
πλίνος λόγος μας Πέφτει E
με άνοκτά μtruma στην Θράκη και στήν Kimpo
δεχτοομε μια συμφωνία στην onola
evavaturtumtoficintivEw00 to 2004
τών συνόρων
ζητουμε
'Η δεσποτεία
"EMEIL 01 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ"
της μόδας
τού Σαράντου! Καρ7aKon®
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ κάηοο βράδυ ν
δώστή Υαλλι'Ο Ζάεφ
υλησε για «Μακεδονική 'Εθνότητα
είχαν τό Περίεργο npooov: Δεν έντυναν, ένδυκρότημα τόσο δουν άνέβηκυ στό
τάμας andon asa va i ovna ς
Λαϊκισμός-νεοναζισμός
Επισπεύδουν
μόδας. Τόντύσμο eatanienspi0σότερο από
01 ΧΙνουνοι της Ευρωπης
την ηττα τους
Αξίζει νά διαβάσετε
| Η Ναυτική 'Εκπαίδευση κι ό Χαπετάν Παναγιώτης
πιστα
ϊστ001χά ντοκουμέντα
Διεθνές