Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
WebsiteRecognized text:
[email protected]μ. φύλλου 35.726 . Παρασκευή 14 Σεπτεμ[Spiou 2018 www.tharrosnews.gr
Kannov Δήμητρα
για ί η γνώση
ΕΤος 1190 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τυή 1 ευρώ
M. MAKAPHZ: «Υπόγειες διαδικασίες σε σκοτεινούς διαδρόμους
|||| «Βελούδινο διαζύγιο»
ή διαγραφή
ΕΠιδιώκει η Δ.Ο. του «Ανοιχτού Δήμου»
ΣΕΙΣΜΟΙ 1986
Εκδήλωση
μνήμης χθες
στην Καλαμάτα
ανοοτή συνέλευση του «Ανοιχτού Δήμου
1986 ημοτικοί σύμβουλοι δεν αντάλλαξαν καν
χαιρετισμό με τον κ. Μάκαρη, ενώ μόνο ο
Στάθης Σταματόπουλος είχε μια ολιγόλεπτη
συήτηση μαζί του. Το, δε. μήνυμα που έστει
αν είναι να προχωρήσουν σ' ένα «βελού
δινο διαζύγιο, με τη διαδικασία της ανε
ξαρτητοπο Τσής του. Σε διαφορετική πε
ρίπτωση. εξετάζεται ακόμη και η δα
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Αναχώρησε για τη
Μονή Δημόβης
saioa 13
ΙΗΕ αρών μιάλλιτταπρώγούσε
Ενεργοί Πολίτες, των προηγούμε
δυσεπίλυτα πολιτικά προβλήματα στο
εσωτερικο της παραατοτέλεσε εφαλτή
ρ καλύτερων προοπτικών στις εκλογές
του 2019 για το Δήμο Καλαμάτας
TPI ΦΥΑΙΑ
X8ες, οι παρευρισκόμενο ι στην εκδή
λωσηνια τους φονικούς σεισμούς του
ΟΓ. Καλκαβούρας
γραμή του!
για το συμβάν
με χρονοι ουλο
Σελίδα 5
ΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΝΗΣ
Μίσθωση δημοτικού ακινήτου
για τη λειτουργία ξενοδοχείου
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΑΟΟΛΑΚΚΑ
| Η περιβαλλοντική πληγή
| στον Ταύγετο «κακοφόρμισε»
OUUIU
ΜΠΑΝΙΟ-ΠΛΑΚΑΚΙ-ΤΖΑΚΙ
w.parttazisak.at
λάου σύμβαση γιατη μίσΒυση του δημο-1
μερ,πλαυσυμένος anotot souSouu
ουλους, αλλά και το μελος της Συνοτικού ακινήτου στη ουμ ολη τον οδών
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΑΑΘΟΥΡΗΣ
λαμάτας eaegs. Η απευθείας EKui- | Xcob Δήμου. Ενεργοί Πολίτες». Ν
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 000ΑΛΗ ΙΑΤΡΟΣ, MD
ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ
σμών και έγνε σε συνέχεια
χείριης των anoee1μμάτυν του Δήμου
ATE EI NAIO TIME KAI OX101 ΠΡΟ100PE MAI
50% ΕΚΠΤΩΣΗ
EXPRESS - 100% EFnnvIKn
27210-66055
www.erpressita.g
6939240ES2, 2721112733, dimitiathamail.com
Το 1ο ΚΤΕΟ στη Μεσσηνία που μεωσε Τις Τιμές