Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

τώρα!

14

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΨΗΦΟ
ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έξι παρατάξεις
στη «µάχη»
των εκλογών
ΣΕΛ. 5

ΣΤΟ 23% ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

«Αργυρό»
στην ανεργία
ΣΕΛ. 13

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΑΤΑ ΣΠΙΡΤΖΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

«Πόσο ακόµα
θα κρύβεται;»

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4938/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ Ν.∆. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Με «κυβερνητικό
πρόγραµµα»
ΣΕΛ. 3

ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΥΡΙΑΝΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΟ
ΒΕΛΛΙ∆ΕΙΟ

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΧΘΕΣ ΣΤΟ «ΝΑΥΑΓΙΟ» ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

«Ταινία τρόµου
αυτό που ζήσαµε»

ΣΕΛ. 8

n ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΒΡΑΧΩΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΑΝ

ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ
n ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
n ΕΠΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
n ΛΕΚΚΑΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
ΕΠΣΑ: ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θα λειτουργήσει από το ερχόµενο σχολικό έτος 2018-2019
µε τις εξής ειδικότητες:

Τα προεόρτια
της σέντρας

1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.

n ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων,
του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.

n ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Οι 10+3 προσθήκες
Πάνοπλος µε Ούνικς

Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

ΣΕΛ. 19-25
ΣΕΛ. 6

∆ΙΕΠΡΕΨΕ ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ F1 IN SCHOOLS

Η «NEMESIS»
στην πρώτη
δεκάδα
ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα