Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

24oC, 12.00

26oC, 8.00 μ.μ.

23oC - Υγρασία 67%-95% - Άνεμοι: ΝΔ - ΒΔ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 7:19 - Δύση ηλίου: 19:51

€0.80

Åõêáéñßá íá ìçí åðáíáëçöèïýí ôá ßäéá

Όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η επιλογή των υποψηφίων για τις τοπικές εκλογές θα γίνει κατά τα ειωθότα. Σε
ρόλο σκάουτ, οι Τομεάρχες των μεγάλων κομμάτων θα ζυγίσουν τις επιδιώξεις του κόμματος, θα μετρήσουν τι γκελ μπορεί να κάνει στον κόσμο ο α και ο β παράγοντας, θα συνδυάσουν αυτά τα δυο και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η καμπάνια να τα προσαρμόσει, να τα ενδυναμώσει, να τα «πουλήσει» στο εκλογικό σώμα. Για όσους βλέπουν σ’ αυτήν την κριτική σκέψη μια αμφισβήτηση του κομματικού θεσμού αντιτείνεται ότι αυτή η καθιερωμένη συμπεριφορά δεν είναι η καλύτερη δυνατή των πανίσχυρων και πανάκριβων δημοκρατικών πυλώνων. 3>>

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4725

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Ìáãåéñåýïíôáé» ïé õðïøçöéüôçôåò






Ο Κώστας Καρβούνης
εκλεκτός της ΝΔ
στην Περιφέρεια
Γαλιατσάτος ξανά με
όλα του τα στελέχη
Αυτόνομο το Κιν. Αλλ.
σε αναζήτηση πρώτου

Ôáîßäé óôïí Êüóìï ðÜíù óôï ðåíôÜãñáììï

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η «διαρροή» της επιλογής Καρβούνη από τη ΝΔ
άνοιξε τον χορό των υποψηφίων
περιφερειαρχών. Ο Γαλιατσάτος θα υπερασπιστεί τον τίτλο
του κατά πάσα πιθανότητα με
την ίδια ομάδα ενώ για το Κίνημα Αλλαγής η αυτόνομη κάθοδος είναι μονόδρομος εφόσον η
επικείμενη αναμέτρηση επιβίω- ΚΕΡΚΥΡΑ. Πλημμύρισε η πόλη από μελωδίες, χρώματα, μικρούς και μεγάλους μουσικούς. Εδώ και δύο μέρες,
σης με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτρέ- σε κάθε διαδρομή του κάποιος, συναντά χορωδίες, πολλές από αυτές από την άλλη άκρη της γης! Ένα συναρπει μεγαλοψυχίες και θολωμένες παστικό χορωδιακό ταξίδι άρχισε στην Κέρκυρα.
8&9 >>
εικόνες.
Σελίδα 6>>

ÔÝóóåñéò óõëëÞøåéò ãéá íáñêùôéêÜ • Ýñåõíá óôï íïóïêïìåßï!
Óôïí åéóáããåëÝá Ýíáò ãéáôñüò êáé Ýíáò öáñìáêïðïéüò
3>>

5.421 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Marela Discovery 2: ¢öéîç: 06:00
- Áíá÷þñçóç: 23:00 - ÅðéâÜôåò:
2.198
MSC Musica: ¢öéîç: 12:30 Áíá÷þñçóç: 18:30 - ÅðéâÜôåò:
3.223

ÖïíéêÞ êáôïëßóèçóç óôï
NáõÜãéï, åðôÜ ôñáõìáôßåò!

4>>

ÌåãÜëï
áöéÝñùìá
óôçí
ôïõñéóôéêÞ
ÊÝñêõñá
áðü
ïëëáíäéêü
ðåñéïäéêü

5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα