Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 13.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6119
Δύο εταιρέίες στρέφονται με ασφαλιστικά
0μικές όντας αι στη μέση η Μασούτης
10 χρόνια συμπλήρωνονται από την κατάρρένση της αμέρι ανικής επενδυτικής τράπείας Lehman Brothers
Πος η 201ση ακινήτων έγινε παγκοσμια Q1ση
γά βήμα-Ι
Η οικονομιχή χατα00ευση ήρθε σχεδόν συοπηλά, με αρ
τα'. Οι περισσότεοοι πολιτικοί χαι ειδικοί
άνοιξη του 2007 όλα έδειχναν ότι η χρίση θα περιοριζόταν στην
αγορά ακινήτων των ΗΠΑ. Όταν λίγο αργότερα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 «βυθιζόταν» η επενδυτική τράπεζα Lehman
Brothers δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστεψαν σε ΗΠΑ και
Ενουστη ότι η χρίση ήταν «διαχειρίσιμη».
Συνάντηση
ΠιτσώρλαΦέσσα με την
αναπτυξιακή
πολίτικη στο
επικεντρο
Συνάντηση με τον Προείροχαι
Εν τελει η παγκοσμια οικονομια ηρθε αντιμέτυπη με την
χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών
| Deutsche Welle ρίχνει μια ματιά στους σημαντικότερου
σταθμούς της οικονομικής κρίσης του 2008:
Πράξη 1η: Το αμερικανικό όνειρο για ιδιοκτησ
τον ΑντιπρόεδQ0 του ΣΕΒ, x. x.
Θεόδω00 Φέσσα χαι Κωνστα
Και οι πέντε υπο γήφιοι στο
β' στάδιο του διαγωνισμού
για τα 00010001 α 01001α
Σεπτεμβρίου 2018, ο Αναπλη!σώρλα
ιτοκίων, πλήθος Αμερικανών παίρνουν στεγαστικά
δάνεια, τα οποία ωστόσο δεν είναι σε θέση να εξυπηρετηαναφέρε
χοινωση
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο
Γενικός Γοαμμα
ηχανίας του ΥπουQγείου Οικοκαι Ανάπτυξης κ.
στολος Μαχρυχώστα χαι
11λήρω0
Λιευθυντής του Τομέα Βιομ
χανίας, Αναπτυ ιαΧΧόν Πολιτιχόν και Λικτύον του ΣΕΒ. x.
Γεώργιος Ξη00γιάννης
Ολοι οι ενδιαφερόμενοι κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού
για το νέο δ001xpo0ικό σύστημα διοδίων, συνολικού κόστους άνω
των 450 εκατ. ευρώ, πέρασαν στο δεύτερο στάδιο με απόφαση της
επιτροπής αξιολόγησης. Πρόκειται για τις κοινοπραξίες Vinci
0U0 εκατομμνοια ενοω
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Βιομηχανίας παρουσίασε, Χατά
τη διά!κεια της συνάντησης,
τις νομοθετικές πο
που θα αναλάβει άμεσα το Υποu07είο Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα ζητήματα
εξυγίανσης των άτυπον βιομηχανιχών συγκεντρ)σειον
Επίσης, τις TQet
τα θέματα τροποποίησης του
ΟΠΕΚΕΠΕ
Vinci Concessions KAPSCH TraficCom A.G
TEPNA, Nusz -Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ 0,00%, ΑΚΤΩΡ
Autostrade - Intrakat - Intrasoft International, OTE - T-Systems
χαι Strabag-Skytoll. Τους επόμενους μήνες οι κοινοπραξίες θα
κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορες για το νεο
τεχνολογικό σύστημα,Σόμαυνα με τον συνολικό σχεδιασμό του
Υπουργείου Υποδομιον και Μεταφορών, «το υφιστάμενο σημερα
καθεστώς διοδίων, με μετοπικούς σταθμούς, με δυσμενείς επι
πτώσεις στο περιβάλλον λόγω των συχνών στάσεων ανά 30-40
')τοβουλίες
Σε πληρομές που ξεπερ- 07/09/2018
ασαν τα 2 εκατ. ευρώ 10/09/2018 καταβλήθηκε
ποσό των 2.086.946,86
Επί το πλείστον, η πληρσμός Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
, περίπου και με δίκαιες διαμαρτυρίες από τους χρήστες λόγω
ωμή αφορά ανειλημμένες
ής χρέωσης, θα αντικατασταθεί από πλή
Σύστημα Ηλεκτρονικάν Διοδίων, με το οποίο θα γίνεται ηλεκτρονικά η χρέωση της διανυθείσας απόστασης και μόνο, με εξαιρέ
σεις την Αττική Οδό, τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου χαι τη Ζεύξη Πρέ
βεζας-Αχτίου, στις οποίες όμως επίσης θα γίνεται ηλεκτρονικά η
υποχρε(σεις
ματων
προγραμλύσει')ν, για την ολοκλή!ωση
της αναμ0ppe)σης του εται
χού δικαίου χαι για τα ζητήμα
τα απλοποίησης των
σιών αδειοϊότηση
Συμ4 ωνα με αναχοινωση
έωση του δ
Οι!ΕΚΕΠΕ,